Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Aabilim dalımızda Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir.
Tarihçesi
Anabilim dalımızda Master eğitimi, 2019 yılında başlamıştır.
Misyon
Anabilim dalımızın misyonu uluslararası standartlarda yüksek kalieli bir Yüksek Lisans eğitimi sunmaktır.
Vizyon
Anabilim dalımızın vizyonu, mezunlarımızın öncelikle Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında kazanacakları bilgi ve becerilerilerle, endüstriyel, ekonomik ve akademik anlamda ülke gelişimine ve insanlığa hizmet etmelerini sağlamaktır.
Amaç
Anabilim dalımızın amacı, uluslararası standartlarda yüksek kaliteli bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimi sunmaktır.
Fiziki Altyapı
-Elektriksel Ölçme, Karakterizasyon ve Süperiletkenlik Laboratuvarı. -Elektronik Haberleşme ve Sinyal İşleme Laboratuvarı.
Teknik Altyapı
-Elektriksel Ölçme, Karakterizasyon ve Süperiletkenlik Laboratuvarı. -Elektronik Haberleşme ve Sinyal İşleme Laboratuvarı.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu