Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Kadın Çalışmaları Disiplinlerarası Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Kadın Çalışmaları Ana bilimdalı 1 yıl ders aşaması ile birlikte iki yıl lisans üstü eğitim vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Kadın Çalışmaları Anabilim dalı alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Lisans diploması not ortalaması en az 2.30; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından en az 60 puan almış olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü ve tezi başarıyla tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Üst Derece Programlara Geçis
Kadın Çalışmaları Anabilim Dalından başarı ile mezun olan öğrenci, Doktora derecesi için gerekli koşulları yerine getirerek Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu