Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Kadın Çalışmaları alanının temel kavram ve yaklaşımlarının bilgisine sahip olabilme.
2.Kadın Çalışmaları ile ilgili yerli ve yabancı kaynakçayı takip edebilme
3.Kadın Çalışmaları programında edinmiş olduğu bilgi ve becerileri hayata geçirebilme ve bu konulara hassasiyet geliştirebilme.
4.Kadın Çalışmaları alanında edinmiş olduğu birikimi daha sonraki doktora ve diğer akademik çalışmalarına aktarabilme.
5.Her türden akademik üretimde akademik araştırma yöntemlerine ve ethik kriterlere sadık kalma.
6.Cinsiyete ilişkin farklı kültür ve gelenekleri anlayabilme.
7.Yaşadığı dünya, içinde bulunduğu toplum ve bizzat kendisi hakkında eleştirel bir anlayışa sahip olabilme.
8.Feminizmin teorik ve pratik bir etkinlik olmak bakımından bilhassa çok çeşitliliğini öğrenme ve bu çokluk içerisinde eleştirel bir bakışla açık ve seçik bir kavrayışa doğru yol alabilme.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu