Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Kamil BİRCAN
Anabilim Dalı Başkanı
Dünya ticaret hacmi giderek artmaktadır. Artan uluslararası ticaretin, işletmeler üzerinde yarattığı önemli baskılardan biri; gerek hammadde tedariki gerekse bitmiş ürünlerin hedef lokasyonlara ulaştırılması problemlerinin uluslararası ölçekte çözülmesi gerekliliğidir. Rekabet üstünlüğü elde edebilmek için; doğru ürünlerin, istenen yerde, doğru zamanda bulundurulması ve operasyonların minimum maliyetle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Belirtilen problemlerin çözümü için, bu sorunları çözebilecek nitelikte lojistik yöneticilerinin yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Lojistik yönetimi yüksek lisans programından mezun olan bireyler, ülkemizin uluslararası anlamda bir lojistik merkez haline dönüşme süreci devam ederken; sadece lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalardaki operasyonlarda görev alacak yönetici ihtiyacını değil, imalat ve hizmet sektöründeki firmaların tedarik zincirlerine ilişkin problemleri çözebilecek nitelikte uzmanlara olan ihtiyacı da karşılayacaklardır.
Tarihçesi
Lojistik Yönetimi (Disiplinlerarası) Tezli Yüksek Lisans Programı 2020 yılında açılmış ve ilk öğrencilerini kabul etmiştir.
Misyon
Lojistik Yönetimi (Disiplinlerarası) Yüksek Lisans Programı ile ekonomimizin atardamarı haline gelen lojistik sektöründe ihtiyaç duyulan bilgi ve birikim sahibi yönetici ve yönetici adaylarının yetiştirilmesini, akademik alanda lojistik yönetimi üzerine yapılacak çalışmaların artırılmasını ve bu alanda çalışacak bilim adamlarının yetiştirilmesine basamak olmayı misyon edinmektedir.
Vizyon
Uzmanlaştığı alanda dünya çapında sorunları görebilen, çözüm sunabilen, yenilikçi bireyler yetiştirmek.
Amaç
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programının temel amacı, ülkemiz ekonomi politikası hedeflerine uygun olarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak nitelikli uzman kadroların yetiştirilmesi ve lojistik alanında yapılacak akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasıdır.
Fiziki Altyapı
Binamızda toplam 20 derslik bulunmaktadır. Dört derslik 25 kişilik, dört derslik 70, on iki derslik 30 kişilik olup, her derslikte tepegöz, bilgisayar, video projeksiyon cihazı bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Söke İşletme Fakültesinde ders saatlerinde kullanıma açık 80 adet internet bağlantılı bilgisayar bulunmaktadır. Aynı zamanda 24 saat kesintisiz yüksek hızlı internet bağlantısı tüm fakülte binasında kablosuz olarak sunulmaktadır. Bilgisayar Laboratuarı-1: 75 m2 kullanım alana olan bilgisayar laboratuvarı 40 bilgisayara sahiptir. Bilgisayar Laboratuarı-2: 75 m2 kullanım alana olan bilgisayar laboratuvarı 40 bilgisayara sahiptir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu