Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Türkçe ve Batı dillerinde dilbilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmaya yönelik etkinlikleri gerçekleştirme becerisi
2.Kültürlerararasılık, dil bilimleri, edebiyat, çeviri, toplumbilim alanlarındaki edinimlerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi
3.Toplumsal ve mesleki boyutta sorumluluk bilincine sahip olma
4.Dilbilim, dil-kültür öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve kültür bilimleri alanlarında edindiği bilgileri Türkçe ve Batı Dilleri egitim-öğretiminde uzmanlık düzeyinde kullanabilme beceris
5.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma becerisi
6.Bakış açısı geliştirme, dili kavrama, ekinsel öğeleri etkili şekilde kullanabilme becerisi
7.Günlük ve mesleki hayatta farklı bağlamlarda karşılaşılacak yazılı metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
8.Günlük ve mesleki hayatta farklı bağlamlarda karşılaşılacak sözlü metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
9.Batı Kültürlerini tanıma, anlama, uzlaşma sağlama ve ortak yönleri saptama becerisi
10.Türk kültürünü tanıtma becerisi
11.Günlük ve mesleki hayatta karşılaşılacak farklı ortamlarda sözel ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
12.Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu