Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu 13
1. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
Bilimsel Yayın ve Rapor Hazırlama Teknikleri
DKE501
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Komparatistik İnceleme Alanına Multisipliner Yaklaşımlar
DKE505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Alman ve Türk Edebiyatı Odaklı Karşılaştırmalı İncelemeler
DKE507
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Göçmen Edebiyatı
DKE509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Gençlik Dilleri
DKE511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Savaş Şiiri
DKE513
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kültürlerarası Etkileşim Ve Karşılaştırmalı Yazınsal Seçkiler I
DKE515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Modern Türk Edebiyatında Karşılaştırmalı Çalışmalar
DKE517
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Halk Kültürü İncelemeleri I
DKE519
Bölüm Seçmeli 3 1 5
Anlatısal ve Söylemsel Göstergebilimin Evrenselliği I/ Yöntem ve Uygulama
DKE521
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu 12
2. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Seminer
DKE500
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Karşılaştırmalı Edebiyat Teori ve Yaklaşımları
DKE503
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Alman Edebiyatında Çokkültürlülük
DKE506
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Alman Edebiyatının Evrensel Sanat ve Düşünce Hayatına Etkileri
DKE508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Tekdillilik ve Çokdillilik
DKE510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kısa Hikayeler ve Karşılaştırılması
DKE512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Savaş Yazını
DKE514
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kültürlerarası Etkileşim Ve Karşılaştırmalı Yazınsal Seçkiler II
DKE516
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Halk Kültürü İncelemeleri II
DKE520
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anlatısal ve Söylemsel Göstergebilimin Evrenselliği II / Karşılaştırmalı Metin İncelemeleri
DKE522
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM703
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM704
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu