Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Şerife AK
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YILMAZ
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Fulya TORUN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü 2012'den bu yana lisans düzeyinde eğitim vermektedir. İhtiyaçlara göre tekrar ele alınarak düzenlenebilir olan vizyon, misyon, hedefler, değerler ve inançlar doğrultusunda bölüm faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bölüm ayrıca fakülte bünyesindeki diğer öğretim programlarına da öğretim teknolojileri alanı ilgili lisans ve lisansüstü düzeydeki derslerde destek sunmaktadır.
Tarihçesi
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü 2012'den bu yana lisans düzeyinde eğitim vermektedir. İhtiyaçlara göre tekrar ele alınarak düzenlenebilir olan vizyon, misyon, hedefler, değerler ve inançlar doğrultusunda bölüm faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bölüm ayrıca fakülte bünyesindeki diğer öğretim programlarına da öğretim teknolojileri alanı ilgili lisans ve lisansüstü düzeydeki derslerde destek sunmaktadır.
Misyon
Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır. Ayrıca, bölüm bireylerin yaşamlarını iyileştirmek için örnek eğitim hizmeti verecek uzmanlar yetiştirmektir.
Vizyon
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı; Hayat boyu süren öğrenme ve öğretim, bilimsel araştırmalar çerçevesinde bilgi birikimi ve gelişimi ve öğretim teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çıktılarla öncü olmayı hedeflemektedir.
Amaç
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programının temel amacı eğitime teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirecek yapıda öğrenme – öğretme ortamlarını tasarlayabilen ve uygulayabilen uzmanlar yetiştirmektir. Bu bağlamda öğrenenlerin kuramsal bilgi ile teknolojiyi kaynaştırarak öğrenim sürecinin etkili ve verimli olmasına katkı sağlayacak ders içerikleri hazırlanmıştır.
Fiziki Altyapı
Bölüme ait biri 30 biri 40 kişilik olmak üzere iki adet bilgisayar laboratuvarı ve bir adet Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersliği bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarlar 4 GB RAM, i5 işlemci ve 32 bit Windows 7 işletim sistemine sahiptir. Ayrıca Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersliğinde dijital fotoğraf makinesi, döküman kamera, projeksiyon, akıllı tahta, LCD TV ve diğer öğretim teknolojileri bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu