Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tez Çalışması I
Ders Kodu: TEZ801
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 1
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS: 22
Amaç

Tez çalışmasının yürütülmesi, tez ile ilgili son gelişmelerin sunulması ve yapılan tez ile ilgili bilgi edinebilme ve görüşleri açıklayarak tezin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunma, fikir verebilme, anabilim dallarında tez konularının seçimi ve yürütülmesinde sinerji yaratabilme ve tez verimli bir şekilde sonuca ulaştırabilme, eğitim düzeyini geliştirmek, motivasyon sağlayabilmek, güven geliştirmek.

Özet İçerik

Belirlenen konuyla ilgili tezin yürütülmesi ve yazımı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aydın ERÖN
Doç. Dr. Ayşe ELİTOK KESİCİ
Doç. Dr. Berfin KART
Doç. Dr. Beste DİNÇER
Doç. Dr. Bülent ÖZSOY
Doç. Dr. Erkan KIRAL
Doç. Dr. Esin OKTAY
Doç. Dr. Göksel ERBAŞ
Doç. Dr. Gül ERBAY ASLITÜRK
Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS
Doç. Dr. İbrahim AKIN
Doç. Dr. Keziban AMANAK
Doç. Dr. Murat ÇEKİLMEZ
Doç. Dr. Seher SARIKAYA KARABUDAK
Doç. Dr. Uğur PARIN
Doç. Dr. Ülker ÇOLAKOĞLU
Doç. Dr. Yaşar KUZUCU
Dr. Öğr. Üyesi Emin YİĞİT
Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇENGEL SCHOVILLE
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan GEZER
Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÖZCAN
Dr. Öğr. Üyesi Sultan ÖZKAN
Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU
Prof. Dr. Atakan KOÇ
Prof. Dr. Aydın ÜNAY
Prof. Dr. Bayazıt MUSAL
Prof. Dr. Bülent BOZDOĞAN
Prof. Dr. Cavit KUM
Prof. Dr. Engin ERTAN
Prof. Dr. Filiz KÖK
Prof. Dr. Hasan Hüseyin KART
Prof. Dr. Kerem URAL
Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU
Prof. Dr. Muhammet Emin GÜNAY
Prof. Dr. Murat BOYACIOĞLU
Prof. Dr. Murat YILMAZ
Prof. Dr. Nuh KILIÇ
Prof. Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU
Prof. Dr. Özcan CENGİZ
Prof. Dr. Özge ÇEVİK
Prof. Dr. Pınar Alkım ULUTAŞ
Prof. Dr. Ruken AKAR VURAL
Prof. Dr. Serdar PAŞA
Prof. Dr. Tülin AKŞİT
Prof. Dr. Ümit TATLICAN
Öğrenme Çıktıları
1.Tez çalışması hakkında evrensel normları öğrenmek
2.Etik kurallar hakkında bilgi edinmek
3.Bilim tarihi ve felsefesi hakkında bilgi sahibi olmak
4.Çalışacağı konu ile ilgili danışmanı ile eşgüdümlü çalışmak
5.Tezin fikri, araştırılması, projelendirilmesi ve yürütülmesini sağlamak
6.Tezin yazılması, sunulması, savunulması ve yayınlanması aşamalarında beceri kazanmak
7.Alanı ile ilgili eğitim düzeyini geliştirmek, motivasyon sağlayabilmek, güven geliştirmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.İlgili Enstitü Tez yazım kılavuzu
2.Seçilen tez konusuyla ilgili ders notları
3.Tez konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası tüm kitap ve yayınlar
4.E-kitap ve internet kaynakları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Uygulama
Tez konusuna uygun literatürü tarama
2. Hafta - Uygulama
Tez konusuna uygun literatürü tarama
3. Hafta - Uygulama
Tez konusuna uygun literatürü tarama
4. Hafta - Uygulama
Tez konusuna uygun literatürü tarama
5. Hafta - Uygulama
Tez konusuna yönelik elde edilen literatürü inceleme ve değerlendirme  
6. Hafta - Uygulama
Tez konusuna yönelik elde edilen literatürü inceleme ve değerlendirme
7. Hafta - Uygulama
Tez konusuna yönelik elde edilen literatürü inceleme ve değerlendirme
8. Hafta - Uygulama
Tez konusuna yönelik elde edilen literatürü inceleme ve değerlendirme
9. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmalarının planlanması
10. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmalarının planlanması
11. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmalarının planlanması, ön veri çalışması ve izlemi
12. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmalarının planlanması, ön veri çalışması ve izlemi
13. Hafta - Uygulama
Tezde elde edilen ön verilerin değerlendirilmesi ve sunumu
14. Hafta - Uygulama
Tez ara raporun hazırlanması
15. Hafta - Uygulama
Tez ara raporunun sunumu
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Kısa Sınav (Quiz)1%20
Derse Katılım (Performans)15%20
Rapor1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Uygulamalı Ders154290
Ödev1055100
Seminer5155100
Dönem Ödevi53330
Bireysel Çalışma101010200
Kısa Sınav52325
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)545
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
OÇ-7
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu