Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 13
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
Sosyal Bilgilerde Araştırma Teknikleri
SBE703
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türkiye'de Modernleşme ve Eğitim
SBE705
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tarih Felsefesi ve Eğitim
SBE707
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Akademik Yazma
SBE717
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye'nin Demokrasi Tarihi
SBE723
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyal Bilgilerde Beceri Öğretimi
SBE709
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyal Bilgilerde Proje Geliştirme
SBE711
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye'de Kültürel Değişmeler (1923-2000)
SBE713
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Coğrafya Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
SBE725
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Beden Eğitimi ve Spor Tarihi
SBE727
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Coğrafi Çevre ve Turizm
SBE715
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye'de Toplumsal Farklılaşma, Bütünleşme ve Eğitime Etkileri
SBE719
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 12
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
Seminer
SBE702
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sosyal Bilgilerde Tarih Öğretim Yöntemleri
SBE704
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tarih Eğitimi ve Anakronizma
SBE706
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Coğrafi Düşüncenin Gelişimi
SBE708
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Coğrafya Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Uygulamaları
SBE714
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çağdaş Dünya Tarihi
SBE722
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sınıf Dışı Eğitim Uygulamaları
SBE710
Bölüm Seçmeli 3 0 5
20. Yüzyıl Siyasi Tarihi
SBE720
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Özel Alanlar
SBE724
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dünya'da Coğrafi Miras ve Koruma
SBE716
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye'de Eğitim Politikaları ve Uygulamaları
SBE718
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Ocakları, Halkevleri ve Halk Eğitimi
SBE726
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye'de Çocukluğun Tarihi
SBE712
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
Doktora Yeterlik
YET801
Zorunlu 0 1 22
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi V
UZM805
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VI
UZM806
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VII
UZM807
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması V
TEZ805
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VIII
UZM808
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu