Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sosyal Bilgilerde Araştırma Teknikleri
Ders Kodu: SBE703
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Sosyal bilimlere ilişkin yöntem bilgisini kazandırmak amaçlanmaktadır. Katılımcıların araştırma yöntem ve teknikler hakkında bilgi sahibi olarak bulguları raporlaştırması dersin amaçları arasındadır.

Özet İçerik

Dersin içeriği sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinin temel kavramları, paradigmalar, yöntemler ve bilimsel raporlama tekniklerinden oluşmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Adil Adnan ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1.Sosyal bilimlerde araştırma sürecinin temel kavramlarını bilebilme
2.Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerini açıklayabilme
3.Bilimsel araştırma yazım kurallarına hakim olma
4.Nicel araştırma sürecini tasarlayabilme
5.Nitel araştırma sürecini tasarlayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Aziz , A. (2008) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve teknikleri , Nobel yayınları, İstanbul.
2.Sönmez, V. ve Alacapınar F.G.(2014). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Derse Giriş: Ders İzleğinin Tanıtımı, Öneriler.
2. Hafta - Teorik
Bilimsel Düşüncenin Tarihi: Doğa Bilimlerinden Sosyal Bilimlerine Geçiş
3. Hafta - Teorik
Sosyal Bilimlerle İlgili Temel Kavramlar: Gerçek-Gerçeklik, Bilgi, Bilgi Türleri, Bilginin Kaynağı, Sınırları ve Kapsamı, Tümdengelim, Tümevarım
4. Hafta - Teorik
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Nicel, Nitel, Karma
5. Hafta - Teorik
Nitel Araştırma: Desenler Örneklem ve Veri Toplama Teknikleri, Geçerlik, Güvenirlik, Veri Analizi
6. Hafta - Teorik
Nicel Araştırma: Örneklem ve Veri Toplama Teknikleri, Geçerlik, Güvenirlik, Veri Analizi
7. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler alanında bilimsel araştırma
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Nitel araştırma çalışmalarının incelenmesi
10. Hafta - Teorik
Nicel araştırma çalışmalarının incelenmesi
11. Hafta - Teorik
Nitel ve Nicel Araştırmada Raporlama Süreci
12. Hafta - Teorik
Raporlama Sürecinin Kontrolü
13. Hafta - Teorik
Araştırma Etiği
14. Hafta - Teorik
Rapor Değerlendirme
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev34527
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
OÇ-2
5
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu