Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tarih Eğitimi ve Anakronizma
Ders Kodu: SBE706
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilerin çağdaş tarih eğitiminin hedef ve içeriğini kavramalarını, tarih eğitiminin güncel sorunlarını eleştirel olarak anlamalarını, olgu, kavram ve genelleme kavramlarını derinlemesine anlamalarını, sağlamaktır.

Özet İçerik

Öğrencilerin çağdaş tarih eğitiminde kavram öğretiminin önemini ve boyutlarını kavramalarını, kavram yanılgılarının tespit ve çözüm yollarını kavramalarını, kavram öğretiminde kullanılabilecek yöntemleri açıklamalarını, kavram öğretiminde kullanılan materyal geliştirmelerini ve konu ile ilgili literatürü incelemelerini sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Tarih eğitimin önemini ve öğretim programı özelliklerini açıklar;
2.Tarih eğitiminin tartışılan sorunları ile önerilen çözüm yollarına yönelik farkındalık kazanır;
3.Tarih ve Sosyal Bilgiler derslerindeki kavramları betimler;
4.Kavram öğretimi ile ilgili literatürü inceleyip değerlendirir;
5.Tarih eğitimin önemini ve öğretim programı özelliklerini açıklar;
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Beydoğan, H.Ö., Çocuklarda Kavram Öğrenme ve Kavram Öğretme, İstanbul: Nadir Kitap.
2.Candan, A. Sait, Kavramlara Dayalı Tarih Öğretimi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1998
3.Tokcan, H., Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi, Ankara: Pegem Akademik Yay.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tarih kavramı, tarihi bilimi ve geçmiş zaman kavramı
2. Hafta - Teorik
Tarih eğitiminde program geliştirme
3. Hafta - Teorik
Bilgi yapıları, insan hafızası ve düşünme
4. Hafta - Teorik
Kavram öğretiminin önemi
5. Hafta - Teorik
Kavramların belirlenmesi
6. Hafta - Teorik
Kavram öğretiminde sorunlar
7. Hafta - Teorik
Kavram öğretiminin sınırlılıkları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Kavram yanılgıları ve giderilme yolları
10. Hafta - Teorik
Kavram öğretiminde kullanılan yöntemler
11. Hafta - Teorik
Kavram öğretiminde kullanılan materyaller
12. Hafta - Teorik
Tarih derslerinde kullanılan kavramlar
13. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler tarih ünite ve konularında kullanılan kavramlar
14. Hafta - Teorik
Kavram öğretimi konusundaki literatürün incelenmesi
15. Hafta - Teorik
Kavram öğretimi literatürüne göre öğretmen ve öğrenci görüşleri
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev34527
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
OÇ-2
5
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu