Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türkiye'nin Demokrasi Tarihi
Ders Kodu: SBE723
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı, Türk demokrasi tarihinde yaşanan süreçleri, çağdaş politik sistemin başladığı dönemden itibaren kabul edilen anayasaları, kurulan siyasi partileri devlet ve toplumda gerçekleşen demokratik ve antidemokratik değişimleri sosyal, ekonomik, kültürel ve siyaset boyutuyla irdelemektir.

Özet İçerik

Türkiye'de çok partili hayata geçiş denemeleri, II. Dünya Savaşı'nın ve küreselleşmenin demokrasiye etkileri. Demokrasinin Türkiye'de algılanışı.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Türk Anayasa Tarihi hakkında bilgi sahibi olur.;
2.Kabul edilen anayasaların hangi demokrasi modeline zemin oluşturduklarını kavrar.;
3.Türk Anayasa Tarihi hakkında bilgi sahibi olur.;
4.Kabul edilen anayasaların hangi demokrasi modeline zemin oluşturduklarını kavrar.;
5.Kabul edilen anayasaların hangi demokrasi modeline zemin oluşturduklarını kavrar.;
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasi Partiler 1859-1952, 2. Baskı, Arba Yayınları, İstanbul 1995.
2.Yetkin, Çetin, Türkiye’de Tek Parti Yönetimi (1930-1945), Altın Kitaplar, İstanbul 1983.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
19. Yüzyılda gerçekleşen çağdaş politik gelişmeler
2. Hafta - Teorik
I.Meşrutiyet ve 1876 Kanuni Esasi
3. Hafta - Teorik
II.Meşrutiyet ve 1909 Anayasa değişiklikleri
4. Hafta - Teorik
İttihat ve Terakki Partisi
5. Hafta - Teorik
Mütareke Dönemi ve Hürriyet ve İtilaf Partisi
6. Hafta - Teorik
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş süreci
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
8. Hafta - Teorik
Kongreler ve T.B.M.M.
9. Hafta - Teorik
Kurucu Anayasa: 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu
10. Hafta - Teorik
Cumhuriyet Halk Partisi
11. Hafta - Teorik
1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Atatürk Dönemi çok partili hayat denemeleri
12. Hafta - Teorik
İkinci Dünya Savaşı sonrasında çok partili hayata geçiş
13. Hafta - Teorik
Demokrat Parti, Askeri Darbe ve 1961 Anayasası
14. Hafta - Teorik
Siyasi partiler ve 1980 Darbesi
15. Hafta - Teorik
1982 Anayasası ve siyasi partiler
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev34527
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu