Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türkiye'de Kültürel Değişmeler (1923-2000)
Ders Kodu: SBE713
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu ders ile öğrencilerin Türkiye'nin geçmişten günümüze değişen ve değişmeyen sosyal ve kültürel yapısı hakkında genel bir bilgiye sahip olmaları, böylece ülkemizin toplumsal dinamiklerinin farkına varmaları ve onları değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Bir toplumun yapısını sadece mevcut durum ve koşullar çerçevesinde değerlendirmek eksik bir yaklaşımdır. Çünkü her toplumun tarihinde süreklilik gösteren bir çizgi vardır. Bu çerçevede Türkiye'nin toplumsal yapısını anlamak için öncelikle Osmanlı mirasının etkilerine değinmek gerekmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal yapısının Türkiye Cumhuriyeti'ne yansımaları, Osmanlı modernleşmesinin etkileri, yeni bir toplum yaratma idealindeki devrimlerin ortaya çıkardığı toplumsal yapı, demokratikleşme çabaları ve çok partili hayata geçiş denemeleri, 1950 seçimleri ve DP iktidarı, 1950'ler Türkiyesinde göç ve kentleşme sorunları, 1960 askeri darbesine giden süreç, 1961 Anayasası ve siyasal ve toplumsal hayata etkileri, 1960 ve 1970'lerde Türkiye'de ideolojik siyaset, demokrasiye ikinci darbe ve 1971 Muhtırası, 24 Ocak kararları ve 1980 askeri darbesine giden süreç, 80'lerdeki ekonomik değişimin toplumsal yapıya etkileri, yolsuzluk ve rüşvet olaylarının gölgesinde geçen 1990'lar Türkiye'sinin toplumsal genel görünümü ve 2000'lerde Türkiye'si ve küreselleşen dünyada Türkiye gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Türkiye'nin geçmişten günümüze değişen siyasal, ekonomik ve toplumsal yapısını öğreneceklerdir.
2.Türkiye'nin yaşadığı toplumsal sorunlar hakkında eleştirel bakış açısı geliştirebileceklerdir.
3.Ülkenin sosyal problemlerine ilişkin siyasi ve ekonomik anlamda önerilerde bulunabilecek bir altyapıya sahip olacaklardır.
4.Türkiye'nin geçmişten günümüze değişen siyasal, ekonomik ve toplumsal yapısını öğreneceklerdir.
5.Türkiye'nin yaşadığı toplumsal sorunlar hakkında eleştirel bakış açısı geliştirebileceklerdir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, 2011, Ed: Memed Zencirkıran, Dora Yayıncılık, Bursa.Kongar, Emre. 2010; 21. Yüzyılda Türkiye: 2000'li Yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ders içeriğinin öğrencilere tanıtılması Ders içeriğinin öğrencilere tanıtılması
2. Hafta - Teorik
Toplumsal yapı kavramı ile ilgili kavramsal çerçeve Osmanlı İmparatorluğu'nun toplumsal yapısı
3. Hafta - Teorik
Osmanlı mirasının yansımaları: Merkez-çevre ayrışması Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş Toplumsal yaşamın değişiminde etkili olan devrimler
4. Hafta - Teorik
Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye'nin toplumsal yapısı Türk modernleşmesinin yöntem ve problemleri
5. Hafta - Teorik
Tek parti dönemi ve toplumsal yapısı Türkiye'de çok partili sisteme geçiş çabaları ve yaşanan sorunlar Kısa sınav
6. Hafta - Teorik
Demokrat Parti ve çok partili hayata geçiş DP iktidarı ve iktisat politikaları Tarımda makineleşme, göç ve kentleşme sorunları
7. Hafta - Teorik
1960 Türkiye'sinin genel görünümü 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ve sonuçları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
1980 Türkiye'sinin toplumsal açıdan genel görünümü 24 Ocak kararları ve ekonomik değişim 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve sonrası dönem
10. Hafta - Teorik
1980 sonrası zihinsel, toplumsal ve siyasal değişim Türkiye'de kültür tartışmaları: Populer kültür, doğu-batı sentezi tartışması, yeni tüketim kültürü
11. Hafta - Teorik
Tasarruf toplumundan tüketim toplumuna geçiş Kimlik örneği olarak arabesk kültür Kısa sınav
12. Hafta - Teorik
1990'lar Türkiyesinin genel görünümü Yolsuzluk, rüşvet ve anomi
13. Hafta - Teorik
2000'ler Türkiye'sinin genel görünümü Küreselleşme ve Türkiye'ye etkileri
14. Hafta - Teorik
Türkiye'nin bugünü ve yarını: Türkiye'de yaşanan toplumsal dönüşümler ve güncel tartışmalar
15. Hafta - Teorik
Türkiye'nin bugünü ve yarını: Türkiye'de yaşanan toplumsal dönüşümler ve güncel tartışmalar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev34527
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
OÇ-2
4
4
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu