Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Özel Alanlar
Ders Kodu: SBE724
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğretmen adaylarının öğretim, yöntem ve teknik ve stratejilerini nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak.

Özet İçerik

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, öğrenme – öğretme yaklaşımları, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Alana özgü temel kavramları açıklar
2.İlgili öğretim programını inceler (amaç, kazanım, tema, etkinlik vb.)
3.Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerini değerlendirir
4.Alana özgü temel kavramları açıklar
5.Alana özgü temel kavramları açıklar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kalaycı, N. (2001). Sosyal Bilgilerde Problem Çözme ve Uygulamalar. Ankara: Gazi Kitabevi
2.Tay, B & Öcal, A. (Ed.) (2008). Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara : Pegem
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler Nedir? Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgilerin ilişkisi (Sosyal Bilgiler Öğretiminde Üç Ana Gelenek)
2. Hafta - Teorik
Program süreci ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programı
3. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yapılandırmacılık felsefesi
4. Hafta - Teorik
Öğretimi Planlama (Hedef, Kazanım, İçerik ve İşleyiş)
5. Hafta - Teorik
Öğretimi Planlama (5E, 7E ve çoklu zeka kuramına dayalı)
6. Hafta - Teorik
Sosyal bilgilerde öğretim strateji, yöntem ve teknikleri
7. Hafta - Teorik
Atatürkçülük konularının öğretimi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Etkili İnsan Hakları ve Vatandaşlık eğitimi: Karar Verme Becerisi
10. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Düşünme becerileri (Problem Çözme, yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme) ve soru sorma becerileri
11. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler öğretiminde harita ve mekansal biliş becerileri
12. Hafta - Teorik
Sosyal bilgiler öğretiminde görsel materyal, teknoloji ve filmlerin kullanımı
13. Hafta - Teorik
Sosyal bilgilerde kavram ve değer öğretimi
14. Hafta - Teorik
Sosyal bilgiler öğretiminde müze ve tarihi alanların kullanımı
15. Hafta - Teorik
Ölçme ve Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev34527
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
OÇ-2
5
5
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu