Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Coğrafi Çevre ve Turizm
Ders Kodu: SBE715
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Coğrafi çevre turizm ilişkisini kurarak, turizmin coğrafi çevre üzerindeki etkilerini incelemek

Özet İçerik

Coğrafi çevre turizm ilişkisi, turizmin coğrafi çevre üzerindeki etkileri, coğrafi çevrenin turizme etkileri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Turizm-çevre ilişkisinin önemini kavrayabilme
2.Turizmin olumlu çevresel etkilerini anlayabilme
3.Turizmin olumsuz çevresel etkilerini kavrayabilme
4.Turizm-çevre ilişkisinin önemini kavrayabilme
5.Turizmin olumlu çevresel etkilerini anlayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Avcı, N. (2007). Turizmde Taşıma Kapasitesinin Önemi, Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(2), 485-501
2.Turizmin Çevre Üzerinde Yarattığı Etkiler: Pamukkale Örneği, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi 20(2), 204-214.
3.Buttler, R, W. (1991). Tourism Environment and Sustainable Development, Environmental Conversation. 18(3), 201-209
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Coğrafi çevre kavramı, önemi, kapsamı
2. Hafta - Teorik
Turizm ve rekreasyon kavramları
3. Hafta - Teorik
Coğrafi çevre turizm ilişkileri (turizmin gelişmesinde rol oynayan coğrafi çevre faktörleri
4. Hafta - Teorik
Doğal çevre faktörleri ve turizm
5. Hafta - Teorik
Kültürel çevre ve turizm
6. Hafta - Teorik
Dünyada ve Avrupa’da coğrafi çevre turizm ilişkileri
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
8. Hafta - Teorik
Dünyada ve Avrupa’da coğrafi çevre turizm ilişkileri
9. Hafta - Teorik
Coğrafi çevre ve turizm türleri ve alanları
10. Hafta - Teorik
Coğrafi çevre üzerinde turizmin etkileri :örnekler
11. Hafta - Teorik
Coğrafi çevre üzerinde turizmin etkileri:örnekler
12. Hafta - Teorik
Coğrafi çevre üzerinde turizmin etkileri: örnekler
13. Hafta - Teorik
Türkiye’de coğrafi çevre turizm ilişkileri (Kuramsal)
14. Hafta - Teorik
Türkiye’de coğrafi çevre turizm ilişkileri (örnekler)
15. Hafta - Teorik
Türkiye’de coğrafi çevre turizm ilişkileri (örnekler)
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev34527
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
OÇ-2
5
5
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu