Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türkiye'de Toplumsal Farklılaşma, Bütünleşme ve Eğitime Etkileri
Ders Kodu: SBE719
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

1. Türk toplumunda ortaya çıkan toplumsal farklılaşma tipleri ve bunların toplumsal yapıdaki etkileri konusunda öğrencilere bilgi vermek. 2. Öğrencilerin toplumsal farklılıkların toplumsal yapının bütünlüğü için bir zenginlik mi, yoksa bir tehdit mi olduğunu değişik açılardan analiz etmelerine yardım etmek. 3. Toplumsal farklılıkların toplumsal bütünleşmeye olumlu katkı yapması için hangi koşulların gerekli olduğu konusunda öğrencilerin tartışmalarına ve farklı görüş geliştirmelerine yardımcı olmak. 4. Öğrencilerin toplumda var olan farklılaşmaların doğurduğu toplumsal çatışmaların eğitim yoluyla nasıl toplumsal dayanışmaya dönüştürüleceği konusunda uygun teorik ve pratik çözüm yolları geliştirmelerini sağlamak.

Özet İçerik

Toplumsal yapılarda ortaya çıkan toplumsal farklılaşma tipleri: cinsiyet, ırk, din, dil, renk, bölge, siyasi görüş, ekonomik durum, meslek ve eğitim düzeyi. Toplumsal farklılıkların insanlar arasında yol açtığı kutuplaşmalar. Toplumsal yapıda ortaya çıkan farklılaşmalar toplumsal yapıyı nasıl tehdit eder. Toplumsal yapıda oluşan farklılaşmalar toplumun bütünlüğü için nasıl bir zenginlik olur. Günümüz Türkiye’sinde toplumsal farklılaşma ve bütünleşmede eğitimin rolü.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenciler toplumlarda görülen sosyal farklılaşmanın çeşitli türlerini ve nedenlerini kavrar.
2.Öğrenciler Türk toplumunun cinsiyet, ırk, din, dil, renk, bölge, siyasi görüş, ekonomik durum, meslek ve eğitim düzeyine göre nasıl farklılaştığını açıklar.
3.Öğrencilerin toplumsal farklılıkların toplumsal yapının bütünlüğü için bir zenginlik mi, yoksa bir tehdit mi olduğunu değişik açılardan analiz eder.
4.Öğrenciler toplumlarda görülen sosyal farklılaşmanın çeşitli türlerini ve nedenlerini kavrar.
5.Öğrencilerin toplumsal farklılıkların toplumsal yapının bütünlüğü için bir zenginlik mi, yoksa bir tehdit mi olduğunu değişik açılardan analiz eder.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Giddens, A. 2000. Sosyoloji, Yayina Hazırlayan: Hüseyin Özel-Cemal Güzel, Ankara: Ayraç Yayınevi.
2.Gökçe, Birsen 2004. Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Ankara: Savaş Yayınevi.
3.Kerbo, Harold R. 1983. Social Stratification and Inequality, California Polytechnic State University: CA.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tanışma ve derse hakkında genel bilgiler
2. Hafta - Teorik
Sosyoloji kuramı
3. Hafta - Teorik
Toplumsal tabakalaşma
4. Hafta - Teorik
Tabakalaşma ve sınıf yapısı
5. Hafta - Teorik
Toplumsal yapılarda ortaya çıkan toplumsal farklılaşma tipleri
6. Hafta - Teorik
Toplumsal farklılıkların insanlar arasında yol açtığı kutuplaşmalar.
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Toplumsal yapıda ortaya çıkan farklılaşmalar toplumsal yapıyı nasıl tehdit eder?
8. Hafta - Teorik
Toplumsal yapıda oluşan farklılaşmalar toplumun bütünlüğü için nasıl bir zenginlik olur?
9. Hafta - Teorik
Arasınav
10. Hafta - Teorik
Türk toplumunun özellikleri
11. Hafta - Teorik
Günümüz Türkiye’sinde toplumsal farklılaşma ve bütünleşmede eğitimin rolü.
12. Hafta - Teorik
Günümüz Türkiye’sinde toplumsal farklılaşma ve bütünleşmede eğitimin rolü konusunda makale incelemeleri ve sunum yapma
13. Hafta - Teorik
Günümüz Türkiye’sinde toplumsal farklılaşma ve bütünleşmede eğitimin rolü konusunda makale incelemeleri ve sunum yapma
14. Hafta - Teorik
Günümüz Türkiye’sinde toplumsal farklılaşma ve bütünleşmede eğitimin rolü konusunda makale incelemeleri ve sunum yapma
15. Hafta - Teorik
Günümüz Türkiye’sinde toplumsal farklılaşma ve bütünleşmede eğitimin rolü konusunda makale incelemeleri ve sunum yapma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev34527
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu