Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Hacer HARLAK
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Cennet ŞAFAK ÖZTÜRK
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Tolga KÖSKÜN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Özge SARIOT ERTÜRK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Arş. Gör. Gamze KARADAYI KAYNAK
Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Hacer HARLAK
Mevlana Koordinatörü
2005 yılında kurulan bölümde henüz lisans eğitimine başlanmamıştır. 2013-14 güz yarı yılı itibariyle Klinik Psikoloji Bütünleşik Doktora Programına öğrenci kabul edilmiştir. Bölümde bulunan anabilim dalları şöyledir: Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Psikometri. Bölümümüzde bir profesör, iki yardımcı doçent, beşi ÖYP kapsamında farklı üniversitelerde lisansüstü eğitimine devam eden toplam 11 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemiz Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan üç profesör öğretim üyesi de Klinik Psikoloji Doktora Programındaki bazı dersleri yürütmektedir.
Tarihçesi
Yükseköğretim Kurulu’nun 6.5.2005 tarihli toplantısı ile bölümün kurulması uygun görülmüştür. Bölümün akademik kadrosunun oluşturulmasına çalışılmaktadır. Bölümde henüz lisans eğitimine başlanmamıştır. 2013-14 Öğretim yılında Klinik Psikoloji (bütünleşik) Doktora programına ilk kez öğrenci kabul edilmiştir. Bölüm başkanlığı görevini Prof. Dr. Hacer Harlak yürütmektedir.
Misyon
Psikolojinin farklı alanlarında güncel bilimsel teorik ve uygulamalı bilgiye hakim, bilimsel etik ilkelere göre araştırma ve uygulamalar yapabilecek uzmanlar ve mevcut bilgi birikimine katkıda bulunabilecek araştırma ve yayınlar yapabilen bilimciler yetiştirmektir.
Vizyon
Psikolojinin farklı alanlarında çağdaş bilimsel bilgi birikimine özgün katkılarda bulunan ve uzmanı olduğu alanda uygulamalarda bulunabilen uzman ve bilimciler yetiştiren bir bölüm olmak.
Amaç
Amacımız psikolojinin farklı alanlarında güncel bilimsel teorik ve uygulamalı bilgiye hakim, bilimsel etik ilkelere göre araştırma ve uygulamalar yapabilecek uzmanlar ve mevcut bilgi birikimine katkıda bulunabilecek araştırma ve yayınlar yapabilen bilimciler yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
İki adet öğretim üyesi, bir araştırma görevlileri odası, 1 seminer odası (Sosyoloji Bölümü ile ortak)
Teknik Altyapı
1 bilgisayar, 2 yazıcı
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu