Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 36 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora diploması verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Kazanılan Derece
Doktora derecesi
Kayıt ve Kabul Koşulları
Doktora programına başvuran adayların Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve 4 tam not üzerinden en az 2.75 (100 tam not üzerinden en az 75 puan) veya eşdeğer yüksek lisans derecesine veya buna denk bir mezuniyet notuna sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan almış olmaları gerekmektedir. Doktora programına kabul edilmek için yabancı dil başarı notu; ÜDS, KPDS veya benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarında en az 55 puan veya bunlara eşdeğer puanlardır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Zorunlu ve seçmeli derslerin tamamlanması, KPDS'den, ÜDS'den veya YDS'den en az 55 alınması, ya da eşdeğer uluslararası bir sınavdan yeterli puanın alınması, doktora yeterlilik sınavının başarı ile geçilmesi, doktora tezinin başarılı şekilde tamamlanması ve başarı ile sunulması.
Program Profili
T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi Bilim Dalı T.C. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi Bilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi Ortak Doktora Programında 2 profesör, 1 Doçent, 5 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere 6 akademisyen bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Herhangi bir özel kuruluşta ya da bir kamu kuruluşunda görev yapıyorken aynı zamanda Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi doktora programından mezun olanlar kurumsal koşulların elverişli olması durumunda, çalışma alanlarıyla ilgili daha üst düzey pozisyonlara atanabilmektedirler ya da kendilerinden uzman olarak yararlanılmaktadır. Bunun yanısıra ilgili yasal düzenlemeler gereği kamu görevlisi olarak çalışıyorken doktora programını bitiren kişilerin hizmet yıllarına bir kademe yükselmesi uygulanmaktadır. Herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışmayan ve Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi doktora programından mezun olan bireyler ise özel öğretim kurumları başta olmak üzere birçok kurumda çeşitli pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Öğrenciler isterlerse doktora sonrası eğitimlerine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için ölçme değerlendirme koşulları ders bilgi formlarında belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
Doktora Programı mezuniyet şartı en az otuz altı (36) kredidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu