Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 13
1. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   33
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
Eğitim Bilimlerinde Nicel Araştırma Yöntemleri
EYT633
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Kuram ve Yaklaşımlar
EYT601
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Çağdaş Denetim Yaklaşımları
EYT602
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
EYT604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi
EYT607
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetiminde Örgütsel Davranış
EYT610
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye'de Eğitim Yönetiminin Sorunları
EYT611
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri
EYT620
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Bilim Araştırmalarında Uygulamalı Veri Toplama ve Analizi
EYT621
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Yönetimi ve Eğitim
EYT623
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetimi ve Küreselleşme
EYT624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Liderlik Kuramları ve Eğitim Yönetimi
EYT626
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eleştirel Pedagoji Uygulamaları ve Eğitim Yönetimi
EYT627
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ütopyaları
EYT628
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ekonomisi Ve Planlamasında Güncel Yaklaşımlar
EYT632
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Geliştirmede Dünya Örnekleri
EYT634
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yükseköğretimin Yönetimi Ve Sorunları
EYT635
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yetişkin Eğitimi Örgütlerinin Yönetimi
EYT636
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Mükemmeliyetçilik Arayışı
EYT637
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Örgüt Kültürü
EYT638
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Seminer II
EYT802
Bölüm Seçmeli 0 2 4
İnsan Hakları ve Demokrasi
EYT631
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilim Felsefesi
EYT612
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuk Hukuku
EYT619
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Stratejik Yönetim
EYT630
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 8
2. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Kuram ve Yaklaşımlar
EYT601
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Çağdaş Denetim Yaklaşımları
EYT602
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
EYT604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi
EYT607
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetiminde Örgütsel Davranış
EYT610
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye'de Eğitim Yönetiminin Sorunları
EYT611
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri
EYT620
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Bilim Araştırmalarında Uygulamalı Veri Toplama ve Analizi
EYT621
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Yönetimi ve Eğitim
EYT623
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetimi ve Küreselleşme
EYT624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Liderlik Kuramları ve Eğitim Yönetimi
EYT626
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eleştirel Pedagoji Uygulamaları ve Eğitim Yönetimi
EYT627
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ütopyaları
EYT628
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ekonomisi Ve Planlamasında Güncel Yaklaşımlar
EYT632
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Bilimlerinde Nicel Araştırma Yöntemleri
EYT633
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Geliştirmede Dünya Örnekleri
EYT634
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yükseköğretimin Yönetimi Ve Sorunları
EYT635
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yetişkin Eğitimi Örgütlerinin Yönetimi
EYT636
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Mükemmeliyetçilik Arayışı
EYT637
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Örgüt Kültürü
EYT638
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Seminer II
EYT802
Bölüm Seçmeli 0 2 4
İnsan Hakları ve Demokrasi
EYT631
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilim Felsefesi
EYT612
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuk Hukuku
EYT619
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Stratejik Yönetim
EYT630
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 12
3. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 17
Toplam AKTS Puanı   29
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
Seminer
EYT801
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Kuram ve Yaklaşımlar
EYT601
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Çağdaş Denetim Yaklaşımları
EYT602
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
EYT604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi
EYT607
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetiminde Örgütsel Davranış
EYT610
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye'de Eğitim Yönetiminin Sorunları
EYT611
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri
EYT620
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Bilim Araştırmalarında Uygulamalı Veri Toplama ve Analizi
EYT621
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Yönetimi ve Eğitim
EYT623
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetimi ve Küreselleşme
EYT624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Liderlik Kuramları ve Eğitim Yönetimi
EYT626
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eleştirel Pedagoji Uygulamaları ve Eğitim Yönetimi
EYT627
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ütopyaları
EYT628
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ekonomisi Ve Planlamasında Güncel Yaklaşımlar
EYT632
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Geliştirmede Dünya Örnekleri
EYT634
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yükseköğretimin Yönetimi Ve Sorunları
EYT635
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yetişkin Eğitimi Örgütlerinin Yönetimi
EYT636
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Mükemmeliyetçilik Arayışı
EYT637
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Örgüt Kültürü
EYT638
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Seminer II
EYT802
Bölüm Seçmeli 0 2 4
İnsan Hakları ve Demokrasi
EYT631
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilim Felsefesi
EYT612
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuk Hukuku
EYT619
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Stratejik Yönetim
EYT630
Bölüm Seçmeli 3 0 5
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Doktora Yeterlik
YET801
Zorunlu 0 1 22
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi V
UZM805
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VI
UZM806
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VII
UZM807
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VIII
UZM808
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu