Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Gıda Mühendisliği Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Gıda Mühendisliği Bölümü gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi, gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, hammaddelerden çok yönlü olarak yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırmalar yapan bir yükseköğretim programıdır. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programı öğrencileri bu anabilim dallarında yer alan alanında uzman öğretim elemanlarıyla doktora eğitimi alır. Öğrenci danışmanı ile belirledikleri dersleri alır ve gıda mühendisliği alanındaki herhangi bir konuda doktora tez çalışmasını tamamlar. Eğitim dili Türkçe'dir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümler henüz yapılanma sürecinde oldukları için programlar arası değişim yapılamamaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler "Gıda Mühendisliği Doktora Diploması"na sahip olarak “Doktor” derecesini alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktora programına, Gıda Mühendisliği tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar ile Gıda Mühendisliği Akademik Kurulu'nun uygun gördüğü Gıda Mühendisliği yüksek lisans diploması dışındaki bir yüksek lisans diplomasına sahip adaylar kabul edilirler. Diğer koşullar Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin (https://akademik.adu.edu.tr/enstitu/fen/default.asp?idx=393230) ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Gıda Mühendisliği doktora programına kayıtlanmak için Türkiye veya yurtdışında eşdeğer bir yüksek lisans eğitimi almış olmak gerekmektedir. Yatay geçiş Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Gıda Mühendisliği doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Diğer kurallar Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.
Program Profili
Anabilim dallarında Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri, Süt Teknolojisi, Et Teknolojisi, Tahıl Teknolojisi, Meyve-Sebze Teknolojisi, Yağ Teknolojisi ve Biyoteknoloji adı altında bilim dalları bulunmaktadır. Doktora programları bu bilim dallarından her birinde bağımsız olarak yürütülmektedir. Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Doktora mezunları daha çok akademik çalışmalarına devam etmekte olup, kamu sektöründe ya da özel sektörde de çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Doktora programında, her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsünün esaslarınca belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Bolum tarafından belirlenen zorunlu dersleri alıp, yeterlilik koşullarını sağladıktan sonra, doktora tezini savunan öğrenciler başarılı bir şekilde mezun olabilirler.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu