Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Hilal ŞAHİN NADEEM
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ZUNGUR BASTIOĞLU
Anabilim Dalı Koordinatörü
Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans eğitimi 2016 yılında, doktora eğitimi 2017 yılında başlamıştır. Anabilim dalında yürütülen programlarda lisansüstü düzeyde gıda mühendisliği, gıda bilimi ve gıda teknolojisi dersleri verilmektedir. Gıda Mühendisliği Doktora Programı ve Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçe; Gıda Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programının eğitim dili İngilizcedir. Bölümde öğretim ve araştırma faaliyetleri yeterli donanıma sahip 13 araştırmaya yönelik laboratuvarda yürütülmektedir. Anabilim dalında verilen eğitim ile inovatif bakış açısına sahip, problem tespit etme ve çözme odaklı çalışan, alanında yapılan güncel araştırmaları takip eden, çalıştığı kurum/ kuruluşa değer katacak donanım ve bilgiye sahip, kamu ve özel sektörde önemli pozisyonlara gelecek yüksek/doktor gıda mühendisleri yetiştirerek ülkemiz gıda sektörünün gelişmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Tarihçesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nın Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Yüksek lisans programı 2016-2017 Eğitim/Öğretim döneminden itibaren faaliyetlerine başlamış, doktora programı ise 2017-2018 Eğitim/Öğretim döneminden itibaren akademik faaliyetlerine başlamıştır. 2021-2022 Eğitim/Öğretim dönemi itibarıyla Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan mezun olmuş 27 adet yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Ayrıca 22 adet yüksek lisans, 17 adet doktora öğrencisi eğitimlerini aktif olarak sürdürmektedirler.
Misyon
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nın misyonu güncel teknolojik gerekliliklere uyum sağlama yetisi ile yeni bilgiler üretebilen, temel mühendislik bilgilerini gıda mühendisliğine aktif olarak entegre edebilen, bilimsel yaklaşımlara ve etik değerlere bağlı, girişimci, ortak akıl ve çalışmaya yatkın gıda mühendisleri yetiştirmektir. Anabilim Dalı mezunları, kazandıkları nitelikler ve yaptıkları çalışmalar ile gıda hammaddelerinin minimum kayıp ile güvenli ve kaliteli son ürünlere dönüştürülmesini sağlayacaklar ve gıda bilimi, gıda teknolojisi ve gıda güvenliği alanlarının gelişimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacaklardır.
Vizyon
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nın vizyonu gıda kalitesi ve gıda güvenliğini ön planda tutarak, gıda endüstrisinin ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaçlarına cevap vermek ve gelişimine yön vermek, ayrıca sürekli gelişim anlayışıyla nitelikli araştırma projeleri ve bilimsel çalışmalar üreterek birikimini toplumun yararına sunmak, bununla birlikte literatüre katkı sağlayan önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.
Amaç
Çalışma alanına yönelik dallarda üst düzeyde bilgi ve beceri birikimi edinilmesine ek olarak bilgilere erişme, özgün bir araştırma yapabilme, elde edilen bulguları değerlendirme, yorumlama ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Fiziki Altyapı
Birim bünyesinde 13 adet eğitim ve araştırma laboratuvarı (Gıda Kimyası Laboratuvarı, Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı, Enstrümantal Analiz Laboratuvarı, Gıda Biyoteknolojisi Laboratuvarı, Duyusal Analiz Laboratuvarı, Temel İşlemler Laboratuvarı, Pilot Tesis Laboratuvarı I (Zetasizer Ölçüm Laboratuvarı), Pilot Tesis Laboratuvarı II (İnce Film Evaporatör Laboratuvarı), Et Teknolojisi Laboratuvarı, Süt Teknolojisi Laboratuvarı, Yağ Teknolojisi Laboratuvarı, Meyve ve Sebze Teknolojisi Laboratuvarı, Tahıl Teknolojisi Laboratuvarı), 2 adet soğuk hava deposu, 1 adet deiyonize su üretim alanı ve 1 adet bireysel hızlı dondurucu (IQF) alanı bulunmaktadır. Teorik derslerin yürütülmesinde Aydın Menderes Derslikleri bünyesinde yer alan, oturma kapasiteleri 70 – 100 arasında değişen ve her birinde bilgisayar donanımı, internet bağlantısı ve projeksiyon sistemi bulunan 36 adet ortak derslik kullanılmaktadır. Lisansüstü ders, seminer ve tez sunumlarının gerçekleştirilmesinde bilgisayar donanımı, fiber internet bağlantısı ve projeksiyon sistemi bulunan, Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan 50 oturma kapasiteli Konferans Salonu ve 20 oturma kapasiteli Lisansüstü Toplantı Salonu kullanılmaktadır.
Teknik Altyapı
Birim bünyesinde yer alan tüm laboratuvar ve alanlarda elektrik hattı, su hattı, 1500 Mbps bant genişlikli ve EDUroam destekli fiber internet bağlantısı, doğalgaz bağlantılı merkezi havalandırma sistemi, göz yıkama istasyonları ve merkezi sisteme bağlı yüksek saflıkta basınçlı gaz hatları (basınçlı hava, azot, karbondioksit ve oksijen) bulunmaktadır. Birim bünyesindeki ofis ve laboratuvarlarda Windows işletim sistemi tabanlı 27 adet masaüstü bilgisayar ve 15 adet tonerli yazıcı bulunmaktadır. Eğitim ve araştırma laboratuvarları bünyesinde yer alan cihazlar aşağıdaki gibidir: • Gıda Kimyası Laboratuvarı: Deiyonize saf su sistemi, etüv, Gerber santrifüj, hassas terazi, iklimlendirme kabini, Kjeldahl protein destilasyon ünitesi, kül fırını, orbital çalkalayıcı, pH metre, polarimetre, döner evaporatör, santrifüj, su banyosu, vakumlu etüv, Abbe refraktometresi, elektroforez. • Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı: Etüv, hassas terazi, ışık mikroskobu, otoklav, su banyosu, vorteks karıştırıcı. • Enstrümantal Analiz Laboratuvarı: Atomik absorbsiyon spektrometresi, diferansiyel taramalı kalorimetre, gaz kromatografisi, gaz kromatografisi-kütle spektrometresi, yüksek basınç sıvı kromatografisi, ısıl yapıştırıcı, liyofilizatör, ransimat cihazı, spektrofotometre, püskürtmeli kurutucu, tekstür analiz cihazı, UV cihazı, viskozimetre, ultrasonik banyo, manyetik karıştırıcı. • Temel İşlemler Laboratuvarı: Çekiçli değirmen, sarsak elek, etüv, infrared nem tayin cihazı, tepsili kurutucu, kolorimetre, soğuk pres yağ cihazı, su aktivitesi cihazı. • Pilot Tesis Laboratuvarı I: Partikül boyutu analiz cihazı. • Pilot Tesis Laboratuvarı II: İnce film evaporatör sistemi, ultrasonik homojenizatör. • Süt Teknolojisi Laboratuvarı: Etüv, hassas terazi, su banyosu, pH metre. • Meyve ve Sebze Teknolojisi Laboratuvarı: Mikrodalga ekstraktör, ultrasonik ekstraktör, soğutmalı inkübatör, hava akımlı dondurucu, hassas terazi, manyetik karıştırıcı, döner evaporatör, vorteks karıştırıcı, ultrafiltrasyon sistemi, UV spektrofotometre, tepegöz karıştırıcı, pH metre, santrifüj cihazı, su banyosu.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu