Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tez Çalışması III
Ders Kodu: TEZ803
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 1
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS: 22
Amaç

Tez çalışmasının yürütülmesi, tez ile ilgili son gelişmelerin sunulması ve yapılan tez ile ilgili bilgi edinebilme ve görüşleri açıklayarak tezin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunma, fikir verebilme, anabilim dallarında tez konularının seçimi ve yürütülmesinde sinerji yaratabilme ve tez verimli bir şekilde sonuca ulaştırabilme, eğitim düzeyini geliştirmek, motivasyon sağlayabilmek, güven geliştirmek.

Özet İçerik

Belirlenen konuyla ilgili tezin yürütülmesi ve yazımı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Bertan AKYOL
Doç. Dr. Bilgen KIRAL
Doç. Dr. Çağrı KÖROĞLU
Doç. Dr. Filiz ADANA
Doç. Dr. Pınar YENGİN SARPKAYA
Doç. Dr. Rahşan ÇAM
Doç. Dr. Saime SEFEROĞLU
Doç. Dr. Şerife GENİŞ
Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KARAKAŞ TANDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan GEZER
Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul AYYILDIZ
Prof. Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Prof. Dr. Aydın ÜNAY
Prof. Dr. Ayten TAŞPINAR
Prof. Dr. Caner IŞIK
Prof. Dr. Çiğdem Günseli DEREBOY
Prof. Dr. Engin ERTAN
Prof. Dr. Ergün Ömer GÖKSOY
Prof. Dr. Ethem AKTÜRK
Prof. Dr. Filiz KÖK
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Güneş ERDOĞAN
Prof. Dr. Güzel DİŞCİGİL
Prof. Dr. Hülya ARSLANTAŞ
Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR
Prof. Dr. İmran KURT ÖMÜRLÜ
Prof. Dr. Kayhan DELİBAŞ
Prof. Dr. Mehmet Nedim DOĞAN
Prof. Dr. Mevlüt TÜRE
Prof. Dr. Murat SARIERLER
Prof. Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU
Prof. Dr. Osman EREKUL
Prof. Dr. Osman Nuri ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Rahşan ÇEVİK AKYIL
Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA
Prof. Dr. Selçuk HAZIR
Prof. Dr. Suat ATEŞLİER
Prof. Dr. Şule Yurdagül ÖZSOY
Prof. Dr. Ümit TATLICAN
Prof. Dr. Zeynep GÜNEŞ
Öğrenme Çıktıları
1.Tez çalışması hakkında evrensel normları öğrenmek
2.Etik kurallar hakkında bilgi edinmek
3.Bilim tarihi ve felsefesi hakkında bilgi sahibi olmak
4.Çalışacağı konu ile ilgili danışmanı ile eşgüdümlü çalışmak
5.Tezin fikri, araştırılması, projelendirilmesi ve yürütülmesini sağlamak
6.Tezin yazılması, sunulması, savunulması ve yayınlanması aşamalarında beceri kazanmak
7.Alanı ile ilgili eğitim düzeyini geliştirmek, motivasyon sağlayabilmek, güven geliştirmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.İlgili Enstitü Tez yazım kılavuzu
2.Seçilen tez konusuyla ilgili ders notları
3.Tez konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası tüm kitap ve yayınlar
4.E-kitap ve internet kaynakları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
2. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
3. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
4. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
5. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
6. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
7. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
8. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
9. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
10. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
11. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
12. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi, çalışmaların değerlendirilmesi
13. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi, çalışmaların değerlendirilmesi
14. Hafta - Uygulama
Tez ara raporun hazırlanması
15. Hafta - Uygulama
Tez ara raporunun sunumu
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Kısa Sınav (Quiz)1%20
Derse Katılım (Performans)15%20
Rapor1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Uygulamalı Ders154290
Ödev1055100
Seminer5155100
Dönem Ödevi53330
Bireysel Çalışma101010200
Kısa Sınav52325
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)545
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
OÇ-3
4
4
4
4
4
OÇ-4
4
4
4
4
4
OÇ-5
4
4
4
4
4
OÇ-6
5
5
5
5
5
OÇ-7
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu