Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çevre Epidemiyolojisi
Ders Kodu: CSAG602
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu ders çevre epidemiyolojisinin tanımı, kullanım amaçları ve araştırma yöntemleri hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Özet İçerik

Epidemiyoloji ve çevre epidemiyolojisi kavramlarını incelemek, tarihçesi hakkında bilgi sahibi olunması, çevre epidemiyolojisi kullanım alanları ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Belgin YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini, cihazlarını kullanarak, tedavi etme, bakım verme, eğitim verme konusunda bilgi sahibi olabilme
3. Çevre sağlığı organizasyonu ve yönetiminde etkin görev üstlenebilme
4.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
5.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
6.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
7.Araştırmaları uygun istatistiksel yöntemler kullanarak yorumlayabilme, yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlayabilme/bilimsel toplantılarda sunabilme
8.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
9.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
10.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. -Prof. Dr. E.Didem Evci Kiraz’ın basılmamış ders notları
2. -Ladou J, Harrison R, Occupational & Environmental Medicine, 2014
3. -Gordis L. Epidemiology, Third Edition.ISBN:1-4160-2530-8 Elsevier Saunders Inc. Publ. Pennsylvania.2004
4. -Güler Ç. (Ed). Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla), 1. ve 2. Cilt, Yazıt Yayıncılık, Ankara, 2012
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ders hakkında genel bilgileri, amaç ve hedefleri
2. Hafta - Teorik
Epidemiyoloji ve çevre epidemiyolojisi kavramları
3. Hafta - Teorik
Çevre epidemiyolojisi tarihçesi
4. Hafta - Teorik
Çevre epidemiyolojisi amaçları ve kullanım alanları-1
5. Hafta - Teorik
Çevre epidemiyolojisi amaçları ve kullanım alanları-2
6. Hafta - Teorik
Çevre epidemiyolojisinde araştırma yöntemleri-1
7. Hafta - Teorik
Çevre epidemiyolojisinde araştırma yöntemleri-2
8. Hafta - Teorik
Ekolojik araştırmalar
9. Hafta - Teorik
Çevresel ajanların sağlık üzerine etkilerinin incelenmesi-1
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
11. Hafta - Teorik
Çevresel ajanların sağlık üzerine etkilerinin incelenmesi-2
12. Hafta - Teorik
Çevresel ajanların risk tayini
13. Hafta - Teorik
Doz-cevap ilişkisi
14. Hafta - Teorik
Toplum üzerine olan etkilerin incelenmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%20
Derse Katılım (Performans)1%20
Ödev2%40
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav130232
Dönem Sonu Sınavı138240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
3
3
3
3
3
OÇ-3
2
2
2
2
2
OÇ-4
4
4
4
4
4
OÇ-5
4
5
5
5
5
OÇ-6
4
5
5
5
5
OÇ-7
4
4
4
4
4
OÇ-8
5
5
5
5
5
OÇ-9
3
3
3
3
3
OÇ-10
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu