Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Halk Sağlığı Açısından Çevre Sağlığı
Ders Kodu: CSAG604
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu ders multıdisipliner bir yaklaşım gerektiren halk sağlığının çevre sağlığına bakış açısı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Özet İçerik

Halk sağlığının tanımı, tarihçesi ve yapıları hakkında bilgiler. Çevre sağlığı konularına halk sağlığı bakış açısı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığıalanındauzmanlıkdüzeyindekuramsal ve uygulamalıgüncel bilgilere sahipolabilme
2.Teknolojiningüncelyöntemlerini, tekniklerini, cihazlarınıkullanarak, tedavietme, bakımverme, eğitimverme konusunda bilgi sahibiolabilme
3.Çevre sağlığıorganizasyonu ve yönetimindeetkin görev üstlenebilme
4.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerleçözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımladeğerlendirebilme
5.Çevre etik, politika ve planlama, bilişimsistemleri, meslekiyabancıdil, finansman ve aracıkuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
6.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırmabecerilerinesahipolabilme
7.Araştırmalarıuygunistatistikselyöntemlerkullanarakyorumlayabilme, yaptığı/katıldığıaraştırmanınraporunuyazabilme ve ulusal/uluslararası kabulgörmüşhakemli bir dergideyayınlayabilme/bilimsel toplantılardasunabilme
8.Çevre sağlığı, çevresağlığınıntarihselgelişimi ve ekonomikboyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibiolabilme
9.Çevreninbozulmaetkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibiolabilme
10.Çevre sağlığıalanındahizmetverenkuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kaliteyönetimi ve insankaynaklarıyönetimikonularındauygulamaya yönelik bilgi ve becerisahibiolabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Prof. Dr. E.Didem Evci Kiraz’s unpublished course notes.
2.Güler Ç. (Ed). Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla), 1. ve 2. Cilt, Yazıt Yayıncılık, Ankara, 2012
3.Ladou J, Harrison R, Occupational&EnvironmentalMedicine, 2014
4.Gordis L. Epidemiology, Third Edition.ISBN:1-4160-2530-8 ElsevierSaundersInc. Publ. Pennsylvania.2004
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Halk sağlığı kavramı tanımı-1
2. Hafta - Teorik
Halk sağlığı kavramı tanımı-2
3. Hafta - Teorik
Halk sağlığı tarihçesi-1
4. Hafta - Teorik
Halk sağlığı tarihçesi-2
5. Hafta - Teorik
Çevre sağlığı alanında halk sağlıkçının yeri
6. Hafta - Teorik
Çevre sağlığı konularına halk sağlığı bakış açısı-1
7. Hafta - Teorik
Çevre sağlığı konularına halk sağlığı bakış açısı-2
8. Hafta - Teorik
Çevre sağlığı konularına halk sağlığı bakış açısı-3
9. Hafta - Teorik
Halk sağlığı çalışanı olarak çevre sağlığı alanında yapılabilecekler-1
10. Hafta - Teorik
Arasınav
11. Hafta - Teorik
Halk sağlığı çalışanı olarak çevre sağlığı alanında yapılabilecekler-2
12. Hafta - Teorik
Halk sağlığı çalışanı olarak çevre sağlığı alanında yapılabilecekler-3
13. Hafta - Teorik
Çevre sağlığına multidisipliner yaklaşım-1
14. Hafta - Teorik
Çevre sağlığına multidisipliner yaklaşım-2
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav130232
Dönem Sonu Sınavı138240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
3
3
3
3
3
OÇ-3
2
2
2
2
2
OÇ-4
5
5
5
5
5
OÇ-5
4
4
4
4
4
OÇ-6
4
4
4
4
4
OÇ-7
5
5
5
5
5
OÇ-8
5
5
5
5
5
OÇ-9
5
5
5
5
5
OÇ-10
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu