Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Şehir Sağlığı
Ders Kodu: CSAG605
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu ders DSÖ’nün sağlıklı şehirler projesinden yola çıkarak şehir sağlığı kavramı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır

Özet İçerik

Şehir sağlığı tanımı ve tarihçesi hakkında bilgiler, DSÖ sağlıklı şehirler projesi Sağlıklı şehirler projesi dönemleri, Türkiye’de ve dünyadaki sağlıklı şehirler Sağlıklı şehir kriterlerinin incelenmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini, cihazlarını kullanarak, tedavi etme, bakım verme, eğitim verme konusunda bilgi sahibi olabilme
3.Çevre sağlığı organizasyonu ve yönetiminde etkin görev üstlenebilme
4.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
5.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
6.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
7.Araştırmaları uygun istatistiksel yöntemler kullanarak yorumlayabilme, yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlayabilme/bilimsel toplantılarda sunabilme
8.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
9.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
10.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. -Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz’ın basılmamış ders notları
2. -Evci, E.D., Ekmekçigil, A., Sökmen, İ., Ercan, A. İ., Toprak, İ., Aycan, S. (2001). Şehir sağlığı profilleri şehrinizdeki sağlık göstergelerinin rapor edilmesi. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
3. -World Health Organization. (1994). City Health Profiles: how to report on health in your city. World Health Organization. Regional Office for Europe
4. -Commission on Social Determinants of Health. (2008). Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health: final report of the commission on social determinants of health
5. -Rothenberg, R., Stauber, C., Weaver, S., Dai, D., Prasad, A., & Kano, M. (2015). Urban health indicators and indices—current status. BMC public health, 15(1), 494
6. -World Health Organization. (1994). City Health Profiles: how to report on health in your city. World Health Organization. Regional Office for Europe.
7.Weaver, S., Dai, D., Stauber, C. E., & Luo, R. (2014). The Urban Health Index: A Handbook for its Calculation and Use
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanımı amacı ve hedefleri
2. Hafta - Teorik
Şehir sağlığı tanımı
3. Hafta - Teorik
Şehir sağlığı kavramı tarihçesi
4. Hafta - Teorik
DSÖ sağlıklı şehirler projesi-1
5. Hafta - Teorik
DSÖ sağlıklı şehirler projesi-2
6. Hafta - Teorik
Sağlıklı şehirler projesi dönem 1-2
7. Hafta - Teorik
Sağlıklı şehirler projesi dönem 3-4
8. Hafta - Teorik
Sağlıklı şehirler projesi dönem 5-6
9. Hafta - Teorik
Sağlıklı şehir kriterlerinin incelenmesi-1
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
11. Hafta - Teorik
Sağlıklı şehir kriterlerinin incelenmesi-2
12. Hafta - Teorik
Sağlıklı şehir kriterlerinin incelenmesi-3
13. Hafta - Teorik
Türkiye’de ve dünyadaki sağlıklı şehirler-1
14. Hafta - Teorik
Türkiye’de ve dünyadaki sağlıklı şehirler-2
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav130232
Dönem Sonu Sınavı138240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
5
5
5
5
OÇ-2
4
4
4
4
4
OÇ-3
4
4
4
4
4
OÇ-4
4
4
4
4
4
OÇ-5
5
5
5
5
5
OÇ-6
5
5
5
5
5
OÇ-7
5
5
5
5
5
OÇ-8
5
5
5
5
5
OÇ-9
5
5
5
5
5
OÇ-10
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu