Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çevresel Etkenlere Bağlı Gelişen Hastalıklar
Ders Kodu: CSAG607
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu ders insan sağlığını etkileyen çevresel risklerin tespit aşamaları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Özet İçerik

Çevrede bulunan biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelere maruz kalma sonucu insan sağlığı ile ilgili oluşabilecek riskleri tanımlayan ve kontrol eden sağlık insan gücü yetiştirmektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini, cihazlarını kullanarak, tedavi etme, bakım verme, eğitim verme konusunda bilgi sahibi olabilme
3.Çevre sağlığı organizasyonu ve yönetiminde etkin görev üstlenebilme
4.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
5.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
6.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
7.Araştırmaları uygun istatistiksel yöntemler kullanarak yorumlayabilme, yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlayabilme/bilimsel toplantılarda sunabilme
8.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
9.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
10.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.1. Prof. Dr. E.Didem Evci Kiraz’ın basılmamış ders notları
2.2. Güler Ç. (Ed). Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla), 1. ve 2. Cilt, Yazıt Yayıncılık, Ankara, 2012
3.3. HAMER-Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi (Altıntaş H,Editör). Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2013
4.4. Hunter, P. R., Payment, P., Ashbolt, N., & Bartram, J. (2003). Assessment of risk. Assessing microbial safety of drinking water, 79
5.5. Baram, M. (1983). Report on Reports: Risk Assessment in the Federal Government: Managing the Process. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 25(7), 25-27
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ders hakkında genel bilgiler, hedef ve amaçları
2. Hafta - Teorik
Sağlık kavramı
3. Hafta - Teorik
İnsan sağlığı alanındaki gelişmeler
4. Hafta - Teorik
Risk ve Çevresel risklerin Tanımı
5. Hafta - Teorik
Tehlike analizi ve risk değerlerdirmesi-1
6. Hafta - Teorik
Tehlike analizi ve risk değerlerdirmesi-2
7. Hafta - Teorik
Tehlike tanımlama ve risk analizi akış şeması-1
8. Hafta - Teorik
Tehlike tanımlama ve risk analizi akış şeması-2
9. Hafta - Teorik
Günümüzdeki çevresel olaylar
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
11. Hafta - Teorik
Çevresel risklerin insan sağlığına ve diğer canlılara etkileri-1
12. Hafta - Teorik
Çevresel risklerin insan sağlığına ve diğer canlılara etkileri-2
13. Hafta - Teorik
Çevre olaylarının sağlık üzerine risklerinin araştırılma yöntemleri-1
14. Hafta - Teorik
Çevre olaylarının sağlık üzerine risklerinin araştırılma yöntemleri-2
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav130232
Dönem Sonu Sınavı138240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
OÇ-3
4
4
4
4
4
OÇ-4
4
4
4
4
4
OÇ-5
4
4
4
4
4
OÇ-6
4
4
4
4
4
OÇ-7
4
4
4
4
4
OÇ-8
4
4
4
4
4
OÇ-9
4
4
4
4
4
OÇ-10
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu