Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Toplum Ruh Sağlığı ve Refahı: Belirleyicileri, Ölçümü ve Geliştirme
Ders Kodu: CSAG608
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu ders çevre sağlığı temelinde toplum ruh sağlığı belirleyicilerinin sosyal yapı, sosyal refah, sosyal sağlık modeli, yaşam kalitesi, toplum ruh sağlığının geliştirilmesine yönelik düzenleme ve politikaların incelenmesi ve ruh sağlığı refahında kullanılan öznel ve nesnel ölçme araçların anlaşılmasını amaçlamaktadır.

Özet İçerik

Sağlığın sosyal belirleyicileri,Yerel yönetim ve Avrupa Bölgesi’ndeki politika ve uygulamalarına genel bakış, Sosyal refah, sosyal sağlık modeli,Toplum ruh sağlığı, Toplum ruh sağlığının göstergeleri, Kentsel yaşam biçiminin ruh sağlığına etkileri, Sağlık politikaları, Yaşam kalitesi, Sağlık harcamaları, Refah devletinin niteliği, Toplum ruh sağlığını geliştirilmesine yönelik politikalar

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
3.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
4.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
5.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
6.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
7.Kültürler arası farklılıkları, ulusal ve uluslararası sağlık mevzuatını ve hasta haklarını ve kendi haklarını bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanab
8.Practical and practical knowledge of environmental ethics, policy and planning
9. Sağlık alanında temel kavram, terminoloji ve tamamlayıcı tıp hakkında bilgi sahibi olabilme,
10.Çevre okur yazarlığa sahip olabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yayınlanmamış ders notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Sağlığın sosyal belirleyicileri
2. Hafta - Teorik
Yerel Yönetim ve Avrupa Bölgesindeki Politika ve Uygulamalarına Genel Bakış
3. Hafta - Teorik
Sosyal refah
4. Hafta - Teorik
Sosyal sağlık modeli
5. Hafta - Teorik
Toplum ruh sağlığı
6. Hafta - Teorik
Toplum ruh sağlığının göstergeleri
7. Hafta - Teorik
Kentsel yaşam biçiminin ruh sağlığına etkileri
8. Hafta - Teorik
Yaşam kalitesi
9. Hafta - Teorik
Ruh sağlığı refahının göstergeleri olarak kullanılan öznel ve nesnel ölçme araçları
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
11. Hafta - Teorik
Sağlık politikaları
12. Hafta - Teorik
Sağlık harcamaları
13. Hafta - Teorik
Refah devletinin niteliği
14. Hafta - Teorik
Toplum ruh sağlığını geliştirilmesine yönelik politikalar
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav130232
Dönem Sonu Sınavı138240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
OÇ-4
2
2
2
2
2
OÇ-5
3
3
3
3
3
OÇ-6
4
4
4
4
4
OÇ-7
5
5
5
5
5
OÇ-8
2
2
2
2
2
OÇ-9
4
4
4
4
4
OÇ-10
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu