Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çevre Sağlığı Etki Değerlendirmesi
Ders Kodu: CSAG610
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Çevre sağlığı etki değerlendirmesi (ÇED) nedir. Çevre yönetim aracı olarak ÇED’in tarihçesi dünyada uygulanış şekilleri, etkisi, ÇED yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmak.

Özet İçerik

ÇED ile planlamayı bütünleştirecek düzenlemelerin neler olabileceği, çevre mevzuatının temel aldığı doğa-insan ilişkisi varlığını belirlemek, bu yaklaşımın fiziksel planlamayla ilişkisinin hangi yöntemlerle kurulabileceği, kendi kendine zarar verebilecek tesisleri kurmamak için çevresel faktörlerin öneminin, arazi kullanımlarının yer seçimi, faaliyetlerin birbirleriyle uyumunun öneminin vurgulanması.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.ÇED, tarihçesi uygulama şekilleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak
2.ÇED Raporlarının hazırlanması konusunda gerekli bilginin sağlanması
3.Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler konusunda genel bilginin kazandırılması
4.yönetmeliklerin inceleme ve uygulama yeteneğinin geliştirilmesi
5.multidisipliner bir ekip çalışması mantığının kazandırılması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Prof. Dr. E.Didem Evci Kiraz’ın basılmamış ders notları
2.Özer.Ö.A. 1996. Kalkınma ,Çevre ve Çevresel Etki Değerlendirmesi TMMOB . ÇED Komisyonu. ISBN:975-1301- 1707.ANKARA
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin içeriği, amacı, hedefleri ve kazanımları.
2. Hafta - Teorik
ÇED Kavramı, tarihçesi ve ilkeleri, dünyadaki uygulamaları-1
3. Hafta - Teorik
ÇED Kavramı, tarihçesi ve ilkeleri, dünyadaki uygulamaları-2
4. Hafta - Teorik
ÇED’in Türkiye’deki gelişimi-1
5. Hafta - Teorik
ÇED’in Türkiye’deki gelişimi-2
6. Hafta - Teorik
ÇED yönetmeliği, tarihçesi
7. Hafta - Teorik
Güncel ÇED yönetmeliği, değişiklikler
8. Hafta - Teorik
ÇED raporu hangi projeler için hazırlanmalıdır-1
9. Hafta - Teorik
ÇED raporu hangi projeler için hazırlanmalıdır-2
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
11. Hafta - Teorik
ÇED raporu hazırlanması, genel kavram ve tanımlar-1
12. Hafta - Teorik
ÇED raporu hazırlanması, genel kavram ve tanımlar-2
13. Hafta - Teorik
Biyolojik, sosyal, fiziki çevre etmenler
14. Hafta - Teorik
ÇED raporu hazırlama aşamaları Örnek ÇED Raporu İnceleme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav130232
Dönem Sonu Sınavı138240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
4
4
OÇ-3
4
4
4
4
4
OÇ-4
4
4
4
4
4
OÇ-5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu