Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Halk Sağlığında Literatür Değerlendirme
Ders Kodu: CSAG630
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu derste, Literatür taramanın amacını, önemini kavrayarak etkin tarama yapması ve yazması amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Literatür taramanın amacını, önemini, kapsam ve içeriğini kavrayarak etkin tarama yapmak ve yazmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme,
2.Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini, cihazlarını kullanarak, tedavi etme, bakım verme, eğitim verme konusunda bilgi sahibi olabilme
3.Çevre sağlığı organizasyonu ve yönetiminde etkin görev üstlenebilme
4.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
5.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
6.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
7.Araştırmaları uygun istatistiksel yöntemler kullanarak yorumlayabilme, yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlayabilme/bilimsel toplantılarda sunabilme
8.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
9.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
10.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Unprinted lecture notes
2.Alaçam, E. (1995). Bilimsel etkinlik ve yayım. Ankara: Türkiye bilimsel ve araştırma kurumu.
3.Arıkan, R. (1995). Araştırma teknikleri ve rapor yazma. Ankara: Tutibay.
4.Arlı, M. ve Nazik, H. (2001). Bilimsel araştırmaya giriş. Ankara: Gazi kitabevi.
5. Arseven, A.D. (1993). Alan araştırma yöntemi. Ankara.
6.Aziz, A. (1994). Araştırma yöntemleri, teknikleri ve iletişim. (Genişletilmiş 2.basım). Ankara: Turhan kitabevi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Çevre sağlığında Amaç ve Önem
2. Hafta - Teorik
Çevre sağlığında Amaç ve Önem
3. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığında Kapsam
4. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı Konuları
5. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı Konuları
6. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Dokümanları Toplamak
7. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Dokümanları Toplamak
8. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Dökümanları okumak
9. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Dökümanları okumak
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
11. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Literatür taraması yazmak
12. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Literatür taraması yazmak
13. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Literatür taraması yazmak
14. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Literatür taraması yazmak
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ara Sınav19312
Dönem Sonu Sınavı118321
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
4
4
OÇ-3
4
4
4
4
4
OÇ-4
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
OÇ-6
3
3
3
3
3
OÇ-7
5
5
5
5
5
OÇ-8
5
5
5
5
5
OÇ-9
5
5
5
5
5
OÇ-10
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu