Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Konut Sağlığı
Ders Kodu: CSAG631
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bireyin çevre ile olan ilişkilerini, çevre kavramı ve sorunlarının neler olduğu konusunda farkındalık yaratmak, mevcut sorunları giderme, önlem konusunda gelişimlerini sağlamak, doğal ve kültürel çevreyi tanımak

Özet İçerik

Farklı ekollere göre çevre kavramı, ekolojinin yöntemi ve temel ilkeleri, birey-çevre etkileşiminin sınırları, yaşam kalitesi, refah kavramı, yaşam biçimi, yaşam standartı, mekan bakımından çevre, mimari çevre, çevresel uygunluk kavramı, çevresel temel ögeler ve insanın bunları etkileme gücü, kalabalık, gürültü, tüketim ve ihtiyaçlar, tüketim kültürü,tarih boyunca insan-çevre ilişkisi, kültürel çevrenin şekillenmesinde doğal çevrenin önemi, doğal-tarihi-kültürel değerlerin tahrip nedenleri,

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme,
2.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
3.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme,
4.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme,
5.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
6.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme,
7.Kültürler arası farklılıkları, ulusal ve uluslararası sağlık mevzuatını ve hasta haklarını ve kendi haklarını bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanabilme,
8.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme,
9.Sağlık alanında temel kavram, terminoloji ve tamamlayıcı tıp hakkında bilgi sahibi olabilme,
10.Çevre okur yazarlığa sahip olabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Güler Ç. (Ed). Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla), 1. ve 2. Cilt, Yazıt Yayıncılık, Ankara, 2012
2.Ladou J, Harrison R, Occupational & Environmental Medicine, 2014
3.Güler, Ç., & Çobanoğlu, Z. (1994). Çevresel Etki Değerlendirmesi. Annara: Aydoğdu Ofset ISBN, 975-7572
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Çevre kavramı
2. Hafta - Teorik
Çevre gözlemi
3. Hafta - Teorik
Çevre gözlemi
4. Hafta - Teorik
Çevre sorunları ve nedenleri
5. Hafta - Teorik
Çevre kirlenmesi nedenleri ve etkileri
6. Hafta - Teorik
Birey çevre etkileşimi sektörel ilişkiler
7. Hafta - Teorik
Çevre ekonomi ilişkisi
8. Hafta - Teorik
Küreselleşme ve çevre
9. Hafta - Teorik
Yaşam kalitesi, yaşam standartı, Refah kavramı
10. Hafta - Teorik
Arasınav
11. Hafta - Teorik
Mimari çevre, kentleşme ve kentleşme sorunları
12. Hafta - Teorik
Halk mimarisi
13. Hafta - Teorik
Sürdürülebilir kalkınma
14. Hafta - Teorik
Türkiye’nin alan koruma statüleri
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav130232
Dönem Sonu Sınavı138240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
4
4
OÇ-3
4
4
4
4
4
OÇ-4
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
4
5
4
OÇ-6
2
3
4
5
4
OÇ-7
1
2
3
4
5
OÇ-8
5
4
3
4
4
OÇ-9
2
2
2
2
2
OÇ-10
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu