Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Afetler
Ders Kodu: CSAG632
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Deprem, sel, çığ, heyelan gibi afetlerin öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri almak; afet olması durumunda ise koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci elemanlar yetiştirmektir.Acil durum ve afet yönetimi anlayışı sağlamaktır.

Özet İçerik

Afet ve acil durum yönetimi ile afet tiplerine göre değişen ve farklılaşan kurallar, kavramlar ve çağdaş uygulamaların öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca merkez ve yerel yönetimlere de yol gösterici modeller geliştirilebilmesi amaçlanmıştır. Afet Yönetimi ve afetlerde kurtarma gelişmelere ve uygulamalara dayalı olarak bilgi edinme, değerlendirme, yorumlama ve strateji geliştirme ve uygulayabilme becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır..

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme,
2.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
3.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme,
4.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme,
5.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme,
6.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme,
7.Kültürler arası farklılıkları, ulusal ve uluslararası sağlık mevzuatını ve hasta haklarını ve kendi haklarını bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanabilme,
8.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme,
9.Sağlık alanında temel kavram, terminoloji ve tamamlayıcı tıp hakkında bilgi sahibi olabilme,
10.Çevre okur yazarlığa sahip olabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yayınlanmamış ders notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Afet tanımı ve afet çeşitleri
2. Hafta - Teorik
Doğal ve beşeri afetler
3. Hafta - Teorik
Doğal ve beşeri afetler
4. Hafta - Teorik
Baraj kazaları ve Yangınlar
5. Hafta - Teorik
Afet safhaları
6. Hafta - Teorik
Teknik boyutları ile afetlerde iletişim
7. Hafta - Teorik
Afet tiplerinde tehditler ve çevresel etki
8. Hafta - Teorik
Afetlerde ilk ve acil yardım yönetimi
9. Hafta - Teorik
Afetlerde ilk değerlendirmeler ve acil yardım yönetimi
10. Hafta - Teorik
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Afetlerde ilk değerlendirme ve acil yardım yöntemleri
12. Hafta - Teorik
Afet tiplerinde tehditler ve çevresel etki değerlendirmeleri
13. Hafta - Teorik
Afet tiplerinde tehditler ve çevresel etki değerlendirmeleri
14. Hafta - Teorik
Afet tiplerinde tehditler ve çevresel etki değerlendirmeleri, Afetlerde bütünleşik ekonomik politikalar
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav128230
Dönem Sonu Sınavı165267
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
4
4
OÇ-3
2
2
2
2
2
OÇ-4
3
3
3
3
3
OÇ-5
1
2
3
4
5
OÇ-6
5
4
3
3
2
OÇ-7
2
5
4
3
4
OÇ-8
3
4
5
3
4
OÇ-9
3
4
5
4
5
OÇ-10
3
4
5
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu