Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Uluslararası Sağlık Tüzüğü
Ders Kodu: CSAG633
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Sağlık, Sağlık Hizmetleri Hedefleri, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık Hizmetlerinin geliştirilmesi, Dünyada ve Türkiye ’de Sağlık politikaları ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak

Özet İçerik

Sağlık ve Hastalık kavramları ile sağlığa etki eden faktörler, Sağlık Hizmetlerinin yöneldiği hedefler, Temel Sağlık Hizmetleri ve Uluslararası sağlık sözleşmesi Cumhuriyet dönemi Sağlık politikaları, Sağlıkta dönüşüm, Genel Sağlık Sigortası ve aile Hekimliği Küreselleşen sağlık politikaları, Uluslararası Sağlık Tüzüğü

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme,
2.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
3.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
4.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme,
5.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme,
6.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme,
7.Kültürler arası farklılıkları, ulusal ve uluslararası sağlık mevzuatını ve hasta haklarını ve kendi haklarını bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanabilme,
8.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme,
9.Sağlık alanında temel kavram, terminoloji ve tamamlayıcı tıp hakkında bilgi sahibi olabilme,
10.Çevre okur yazarlığa sahip olabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Prof. Dr. E.Didem Evci Kiraz’ın basılmamış ders notları
2. http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3405d09f
3.www.hssgm.gov.tr/UluslararasiSaglikTuzugu
4. www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.5.75578.pdf
5.https://www.unicef.org/turkey/hm/_hm3.html
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ders hakkında genel bilgiler,amaçları
2. Hafta - Teorik
Sağlık Hizmetleri hedefler, Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası sağlık sözleşmesi
3. Hafta - Teorik
Cumhuriyet dönemi Sağlık politikaları
4. Hafta - Teorik
Sağlık Politikalar
5. Hafta - Teorik
Sağlıkta Sosyalizasyon
6. Hafta - Teorik
Küreselleşen sağlık politikaları
7. Hafta - Teorik
2000 yılı sonrası sağlık sistemleri
8. Hafta - Teorik
Genel Sağlık Sigortası
9. Hafta - Teorik
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Sağlık Hizmetleri ve Organizasyonu
11. Hafta - Teorik
Sağlık Hizmetleri ve Organizasyonu
13. Hafta - Teorik
Uluslararası Sağlık Tüzüğü
14. Hafta - Teorik
Uluslararası Sağlık Tüzüğü
15. Hafta - Teorik
Dersin Değerlendirmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav130232
Dönem Sonu Sınavı138240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
5
5
5
5
5
OÇ-3
3
3
3
3
3
OÇ-4
4
4
4
4
4
OÇ-5
5
5
5
5
5
OÇ-6
4
4
4
4
4
OÇ-7
5
5
5
5
5
OÇ-8
3
3
3
3
3
OÇ-9
1
2
2
3
4
OÇ-10
4
5
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu