Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Haklar ve Etik İlkeler
Ders Kodu: CSAG634
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Hak nedir? Çevre etiği, doğal yaşam ve yerküre ile insan arasındaki ilişkiyi etik olarak düşünmeye ve bu sayede önem taşıyan tarihi, kültürel ve doğal değerler hakkında karar verirken sorumluluk duygusuyla davranma bilinci kazandırılması

Özet İçerik

Hak nedir? Etik nedir? Etik çeşitleri ve bunların ilgi alanları. Çevre etiği ve çevre etiğinin insan ve çevre için önemi. Örnek olay incelemeleri ile öğrencilerin çevreye karşı değer yargılarının geliştirilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
3.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
4.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
5.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
6.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme,
7.7. Kültürler arası farklılıkları, ulusal ve uluslararası sağlık mevzuatını ve hasta haklarını ve kendi haklarını bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanabilme,
8.8. Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
9.Sağlık alanında temel kavram, terminoloji ve tamamlayıcı tıp hakkında bilgi sahibi olabilme,
10.Çevre okur yazarlığa sahip olabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Unprinted lecture notes
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Hak nedir? Etiik nedir? Çevre hakkı nedir? Çevre etiği nedir?
2. Hafta - Teorik
Hak nedir? Etiik nedir? Çevre hakkı nedir? Çevre etiği nedir?
3. Hafta - Teorik
Bilim ve Etik
4. Hafta - Teorik
Etik kuramı ve Çevre
5. Hafta - Teorik
Etik ve Ekonomi
6. Hafta - Teorik
Doğal dünyaya karşı sorumluluklarımız
7. Hafta - Teorik
ÇEVRE ETİĞİ KURAMLARI: Canlı merkezli etik ve yaşamın özsel değeri.
8. Hafta - Teorik
Vahşi doğal alanlar, Ekoloji ve Etik.
9. Hafta - Teorik
Yeryüzü etiği
10. Hafta - Teorik
Ara sınav
11. Hafta - Teorik
Derin ekoloji
12. Hafta - Teorik
Çevresel adalet ve toplumsal ekoloji
13. Hafta - Teorik
Ekofeminizm, Çoğulculuk, Pragmatizm ve Sürdürülebilirlik
14. Hafta - Teorik
Dersin Değerlendirmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav120222
Dönem Sonu Sınavı148250
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
2
3
4
5
4
OÇ-2
4
5
3
2
2
OÇ-3
1
2
3
4
5
OÇ-4
5
4
3
2
1
OÇ-5
4
4
4
4
4
OÇ-6
3
3
3
3
3
OÇ-7
5
5
5
5
5
OÇ-8
2
2
2
2
2
OÇ-9
4
4
4
4
4
OÇ-10
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu