Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sıvı ve Katı Atıklar
Ders Kodu: CSAG635
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Katı ve sıvı atık ve yönetimi kavramının öğretilmesi, bertaraf metotlarını incelenmesi ile konunun teknik,ekonomik ve yasal boyutlarıyla ele alınması

Özet İçerik

Katı ve sıvı atıklar, tanımı, sınıflandırılması ve özellikleri, Katı ve sıvı atık yönetimi, yönetimin temel araçları. Katı ve sıvı atıkların biriktirilmesi, katı atıkların toplanması, katıve sıvı atıkların toplanması ve transferi, Katı ve sıvı atık minimizasyonu, Katı ve sıvı atıkların bertarafı.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini, cihazlarını kullanarak, tedavi etme, bakım verme, eğitim verme konusunda bilgi sahibi olabilme
3.Çevre sağlığı organizasyonu ve yönetiminde etkin görev üstlenebilme
4.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
5.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
6.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
7.Araştırmaları uygun istatistiksel yöntemler kullanarak yorumlayabilme, yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlayabilme/bilimsel toplantılarda sunabilme
8.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
9.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
10.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Peavy, H.S., Rowe, D.R., Tchobanoglous, G., (1985): Environmental Engineering. McGraw-Hill International Editions, ISBN 0-07-100231-696 p.
2.Prof. Dr. Ayşen Türkman - Yaşanabilir Bir Çevre İçin (İzmir, 2000)
3.Çevre ve Orman Bakanlığı, Atık Su Yönetimi, Murat Ersin ŞAHİN.
4.Interactive tour of Advanced Wastewater Treatment Plant in Washington, DC District of Columbia Water and Sewer Authority http://www.dcwasa.com/about/tour_flash.cfm
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Katı ve sıvı atık tanımı, sınıflandırılması, bileşimi, özellikleri, kaynakları
2. Hafta - Teorik
Katı ve sıvı atıkların özekliklerinin saptanmasında kullanılan analizler, (fiziksel ve kimyasal analizler)
3. Hafta - Teorik
Katı ve sıvı atık bileşenlerinin,kaynakta ayrılması, toplanması, taşınması
4. Hafta - Teorik
Katı ve sıvı atık bertaraf yöntemleri (düzenli depolama)
5. Hafta - Teorik
Katı ve sıvı atık bertaraf yöntemleri
6. Hafta - Teorik
Katı ve sıvı atık bertaraf yöntemleri
7. Hafta - Teorik
Piroliz (ısıl parçalanma), gazlaştırma, biyogaz üretimi ve sistemleri
8. Hafta - Teorik
Bileşenlerin Geri kazanımı, işlenmesi ve ikincil ürünler
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Katı atık yönetmeliğinin incelenmesi
11. Hafta - Teorik
Katı atık yönetmeliğinin incelenmesi
12. Hafta - Teorik
Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği
13. Hafta - Teorik
Radyoaktif atıkların kontrolü yönetmeliği
14. Hafta - Teorik
Dersin Değerlendirmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav110212
Dönem Sonu Sınavı133235
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
2
2
2
2
2
OÇ-2
3
3
4
4
4
OÇ-3
3
4
4
4
4
OÇ-4
4
4
4
4
4
OÇ-5
5
5
5
5
5
OÇ-6
3
4
4
5
4
OÇ-7
2
5
4
4
4
OÇ-8
5
4
4
5
5
OÇ-9
5
5
5
5
5
OÇ-10
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu