Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çalışma Ortamının Değerlendirilmesi
Ders Kodu: CSAG637
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 9
Amaç

Öğrenciye iş etüdü ve ergonomi ile ilgili bilgilere ilave olarak, çalışma sürecinde etken olmayan zamanların metot etüdü ile fabrika planlama ve üretim planlama için gerekli olan standart zamanın nasıl belirleneceğini öğretmek.

Özet İçerik

Günlük hayatta, sanayide, trafikte, sporda ergonominin anlam ve önemi, çalışma ve vücut harareti, iklim, enerji ve yiyecekler, ışık-görme-ses-gürültü-titreşim, bilgi sunuluşu ve duyu organları, materyalin düzenlenmesi ve çalışma alanı, alıştırma, vardiya usulü çalışma, yorgunluk ve uyku, yol sorunları-kazalar-yaş ve çalışma, ergonomik kontrol sistemi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme,
2.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
3.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme,
4.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme,
5.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme,
6.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme,
7.Kültürler arası farklılıkları, ulusal ve uluslararası sağlık mevzuatını ve hasta haklarını ve kendi haklarını bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanabilme,
8.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
9.9. Sağlık alanında temel kavram, terminoloji ve tamamlayıcı tıp hakkında bilgi sahibi olabilme,
10.Çevre okur yazarlığa sahip olabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Unprinted lecture notes
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Verimlilik, Kısmi Verimlilik, İş Kapsamının ve Etken Olmayan Sürenin Azaltılması
2. Hafta - Teorik
Verimlilik, Kısmi Verimlilik, İş Kapsamının ve Etken Olmayan Sürenin Azaltılması
3. Hafta - Teorik
İş Etüdü Nedir ? İş Etüdünün Uygulanmasında İnsan Etmeni
4. Hafta - Teorik
İş Etüdü Nedir ? İş Etüdünün Uygulanmasında İnsan Etmeni
5. Hafta - Teorik
Ergonomi
6. Hafta - Teorik
Çalışma Koşulları ve Çalışma Ortamı
7. Hafta - Teorik
Metot Etüdü
8. Hafta - Teorik
İşyerinde Malzeme Hareketlerinin Düzenlenmesi
9. Hafta - Teorik
İşyerinde İşçi Hareketlerinin Düzenlenmesi
10. Hafta - Teorik
Ara sınav
11. Hafta - Teorik
İş Ölçümü
12. Hafta - Teorik
İş Örneklemesi
13. Hafta - Teorik
Zaman Etüdünde Araçlar, İşin Seçimi
14. Hafta - Teorik
Derecelendirme, Standart Zamanın Belirlenmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav193295
Dönem Sonu Sınavı11002102
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
2
2
2
2
2
OÇ-2
2
2
2
2
2
OÇ-3
3
3
3
3
3
OÇ-4
4
4
4
4
4
OÇ-5
5
5
5
5
5
OÇ-6
4
4
4
4
4
OÇ-7
5
5
5
5
5
OÇ-8
4
4
4
4
4
OÇ-9
5
5
5
5
5
OÇ-10
4
5
5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu