Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çevre Toksikolojisi ve Alınabilecek Önlemler
Ders Kodu: CSAG639
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Çevre kirleticilerin kaynağı, canlı organizmalar ve ekosistemlerdeki etkileti, kalıntıları, kalıntıların önlenmesi ve kontrolü hakkında bilgi kazandırma

Özet İçerik

Çevre ve besin kirlenmesi gibi kavramlar, ekosistemlerin unsurları ve işlevleri, doğal denge ve besin zinciri, endüstriyel toksikoloji, pestisit toksikolojisi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini, cihazlarını kullanarak, tedavi etme, bakım verme, eğitim verme konusunda bilgi sahibi olabilme
3.Çevre sağlığı organizasyonu ve yönetiminde etkin görev üstlenebilme
4.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
5.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
6.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
7.Araştırmaları uygun istatistiksel yöntemler kullanarak yorumlayabilme, yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlayabilme/bilimsel toplantılarda sunabilme
8.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
9.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
10.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Gupta R.C., Veterinary toxicology Basic and Clinical Principles, Elseiver, USA, 2007
2.Ecosystems and Human Health, Toxicology and Environmental Hazards PHILP, R.B., USA , 2001.
3.Deshpande S S., Handbook of Food Toxicology. Marcel Dekker, Inc. NY, 2002.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Çevre kirliliği ile ilgili kavramlar
2. Hafta - Teorik
Kirlenme nedenleri
3. Hafta - Teorik
Doğal denge ve besin zinciri
4. Hafta - Teorik
Su kirliliği ve önlenmesi
5. Hafta - Teorik
Hava kirliliği ve önlenmesi
6. Hafta - Teorik
Toprak kirliliği ve önlenmesi
7. Hafta - Teorik
İnsan ve hayvan sistemlerinde bulunabilecek kirleticiler
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Besin kirliliği
10. Hafta - Teorik
Endüstriyel toksikoloji
11. Hafta - Teorik
Kamültatif ilaçlar
12. Hafta - Teorik
Pestisit çeşitleri
13. Hafta - Teorik
Pestisit kirliliğive önlenmesi
14. Hafta - Teorik
Genel değerlendirme
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav130232
Dönem Sonu Sınavı138240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
2
1
1
4
4
OÇ-2
5
5
4
4
4
OÇ-3
3
3
3
3
3
OÇ-4
2
2
2
2
2
OÇ-5
1
1
1
1
1
OÇ-6
4
4
4
4
4
OÇ-7
2
2
2
2
2
OÇ-8
2
2
2
2
2
OÇ-9
4
4
4
4
4
OÇ-10
5
4
4
5
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu