Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Ders Kodu: CSAG640
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Besinlerin temel bileşenlerini, su, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin kimyasal yapılarını geniş ve kapsamlı bir şekilde değerlendirmek. Besin endüstrisi açısından önemli mikroorganizmaları ve etkilerini, gıdalardaki gelişimini öğretmek.

Özet İçerik

Gıda bozulmaları ve gıda güvenliği hakkında bilgiler vermek. Gıda endüstrisi açısından yararlı mikroorganizmalar ve kullanımları hakkında bilgiler vermek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini, cihazlarını kullanarak, tedavi etme, bakım verme, eğitim verme konusunda bilgi sahibi olabilme
3.Çevre sağlığı organizasyonu ve yönetiminde etkin görev üstlenebilme
4.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
5.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
6.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
7.Araştırmaları uygun istatistiksel yöntemler kullanarak yorumlayabilme, yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlayabilme/bilimsel toplantılarda sunabilme
8.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
9.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
10.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Merdol T.K. Sanitasyon/Hijyen Eğitimi, Ankara, 2003
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
HACCP kavramı ve uygulamaları
2. Hafta - Teorik
bakteri bilgisi
3. Hafta - Teorik
besinlerin bulaşma yolları
4. Hafta - Teorik
besin zehirlenmeleri
5. Hafta - Teorik
besin satın almada hijyeni sağlama yolları
6. Hafta - Teorik
besin depolama dahijyeni sağlama yolları
7. Hafta - Teorik
Toplu beslenme sistemlerinde hijyenin önemi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav (Vize)
9. Hafta - Teorik
servis esnasında hijyeni sağlama yolları
10. Hafta - Teorik
kişisel hijyen
11. Hafta - Teorik
temizlik ve emniyet
12. Hafta - Teorik
bulaşık yıkama ilkeleri
13. Hafta - Teorik
deterjanlar
14. Hafta - Teorik
haşere kontrolü
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav130232
Dönem Sonu Sınavı138240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
1
2
3
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
OÇ-3
4
4
4
4
4
OÇ-4
3
3
3
3
3
OÇ-5
2
2
2
2
2
OÇ-6
1
1
1
1
1
OÇ-7
5
5
5
5
5
OÇ-8
4
4
4
4
4
OÇ-9
2
2
2
2
2
OÇ-10
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu