Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Serbest Radikal Oluşum Mekanizmaları ve Vücuttaki Antioksidan Savunma Sistemleri
Ders Kodu: CSAG641
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Oksidatif hasar oluşumuna neden olan etmenler ve vücuttan temizlenme mekanizmalarının kavranması

Özet İçerik

Radikal Tanımı, Radikallerin Çeşitleri, Serbest Oksijen Radikalleri, Radikallerin Zararlı Etkileri, Serbest Radikal Temizleme Aktiviteleri, Oksidatif Stresin Potansiyel Markerleri, Antioksidanlar, Enzimatik Antioskidanlar, Enzimatik Olmayan Antioksidanlar, Total Antioksidan Kapasite Ölçümleri, Antioksidan Etki Mekanizmaları, Gıdaların Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi, Fenolik Bileşikler ve Antioksidan Etkileri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini, cihazlarını kullanarak, tedavi etme, bakım verme, eğitim verme konusunda bilgi sahibi olabilme
3.Çevre sağlığı organizasyonu ve yönetiminde etkin görev üstlenebilme
4.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
5.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
6.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
7.Araştırmaları uygun istatistiksel yöntemler kullanarak yorumlayabilme, yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlayabilme/bilimsel toplantılarda sunabilme
8.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
9.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
10.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Akkuş, İ. Serbest radikaller ve fizyopatolojik etkileri, Seçkin yayınları, 1996
2.İnternetten sağlanan çeşitli literatürler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Serbest Radikaller ve Oluşumları
2. Hafta - Teorik
Serbest Radikal Türleri
3. Hafta - Teorik
Serbest Radikallerin Zararları
4. Hafta - Teorik
Antioksidanlar
5. Hafta - Teorik
Enzimatik Antioksidanlar
6. Hafta - Teorik
Enzimatilk Olmayan Antioksidanlar
7. Hafta - Teorik
Antioksidan Kapasitenin Ölçümü
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Antioksidan Kapasite Ölçüm Teknikleri
10. Hafta - Teorik
Fenolik Bileşiklerin Tanınmaları
11. Hafta - Teorik
Fenolik Bileşikler Ve Onların Yapıları İle Antioksidan İlişki
12. Hafta - Teorik
Örnek Çalışmalar ve Literatur İnceleme
13. Hafta - Teorik
Örnek Çalışmalar ve Literatur İnceleme
14. Hafta - Teorik
Öğrenci Sunumları
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav130232
Dönem Sonu Sınavı138240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
1
2
3
4
5
OÇ-2
5
4
2
3
1
OÇ-3
4
4
4
4
4
OÇ-4
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
OÇ-6
5
5
5
5
5
OÇ-7
5
5
5
5
5
OÇ-8
2
2
2
2
2
OÇ-9
3
3
3
3
3
OÇ-10
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu