Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Değişen Eko Sistem ve Ortaya Çıkan Ruhsal Risklere Yaklaşım
Ders Kodu: CSAG642
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu ders, ekonomik kalkınma, çevre kirliliği ve insan sağlığı arasındaki nedensellik ağını teorik ve ampirik olarak ortaya koymayı ve çevresel baskıların oluşturduğu çeşitli çevresel riskler ve bunlara bağlı gelişen ruhsal sorunlara uygun yaklaşımların

Özet İçerik

Çevre sorunlarında ekonomik kalkınmanın etkisi, sürdürülebilir kalkınma kavramı, kalkınma sorunları ve çevrede yarattığı tahribatlar, Kalkınma ve çevre ilişkisi, Sürdürülebilir Kalkınmanın Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Yönleri Arasındaki İlişki, Çevresel Riskler, Sağlık Etkileri, ruhsal etkilenmeler, ruhsal risklerin demografik özellikleri, Dünya ve Türkiye’deki ruhsal riskler, ruhsal riskler ve koruyuculuk

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2. Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
3.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme,
4.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
5.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
6.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
7.Kültürler arası farklılıkları, ulusal ve uluslararası sağlık mevzuatını ve hasta haklarını ve kendi haklarını bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanabilme
8.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
9.Sağlık alanında temel kavram, terminoloji ve tamamlayıcı tıp hakkında bilgi sahibi olabilme,
10.Çevre okur yazarlığa sahip olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yayınlanmamış ders notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Çevre sorunlarında ekonomik kalkınmanın etkisi
2. Hafta - Teorik
Sürdürülebilir kalkınma kavramı
3. Hafta - Teorik
Kalkınma ve çevre ilişkisi
4. Hafta - Teorik
Sürdürülebilir Kalkınmanın Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Yönleri Arasındaki İlişki
5. Hafta - Teorik
Kalkınma sorunları ve çevrede yarattığı tahribatlar
6. Hafta - Teorik
Çevresel riskler ve sağlık ilişkisi
7. Hafta - Teorik
Sağlık Etkilerinin değerlendirilmesi
8. Hafta - Teorik
Ruhsal etkilenmeler
9. Hafta - Teorik
Ruhsal risklerin demografik özellikleri
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
11. Hafta - Teorik
Dünya ve Türkiye’deki ruhsal risklere giriş
12. Hafta - Teorik
Dünya’daki ruhsal riskler
13. Hafta - Teorik
Dünya’daki ruhsal riskler
14. Hafta - Teorik
Ruhsal riskleri önleme ve danışmanlık hizmetleri
15. Hafta - Teorik
Öğrenci sunumları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav128230
Dönem Sonu Sınavı165267
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
1
2
2
2
2
OÇ-2
3
3
3
3
3
OÇ-3
4
4
4
4
4
OÇ-4
4
4
4
4
4
OÇ-5
4
5
5
5
5
OÇ-6
5
5
5
5
5
OÇ-7
5
5
5
5
5
OÇ-8
3
5
3
3
3
OÇ-9
3
3
3
3
3
OÇ-10
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu