Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çevresel Uygulamalar İçin Biyosensörler
Ders Kodu: CSAG643
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 10
Amaç

Bu ders biyosensör kavramının ve çevresel uygulamalardaki öneminin anlaşılmasını amaçlar.

Özet İçerik

Biyosensörlerin tanımı, tarihçesi ve yapıları hakkında bilgiler. Biyosensörlerin sınıflandırılması. Biyosensörlerin çevre uygulamalarında kullanılmasının detaylı incelenmesi. Ticari biyosensörlere örnekler.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Biyosensör kavramının ve tiplerinin öğrenilmesi
2.Çevresel kirlilikler hakkında genel bilgi sahibi olmak
3.Biyosensörlerin çevresel uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
4.Kendi kendine öğrenme becerisi kazanabilme ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilme
5.Alana ilişkin konularda yorum yapabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Prof. Dr. Deniz AKTAŞ UYGUN’un basılmamış ders notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Biyosensörlerin Tanımı, Tarihçesi ve Bileşenleri
2. Hafta - Teorik
Biyosensörlerin Sınıflandırılması
3. Hafta - Teorik
Çevresel Kirliliklere Genel Bakış
4. Hafta - Teorik
Toksisite Tayininde ve Endokrin Sistemi Bozan Bileşiklerin Tayininde Biyosensörler
5. Hafta - Teorik
Biyositlerin Tayininde Biyosensörler
6. Hafta - Teorik
Hormonların Tespitinde Biyosensörler
7. Hafta - Teorik
Poliklorlanmış Bifenillerin Tayininde Biyosensörler
8. Hafta - Teorik
Dioksinler, Fenoller, Surfaktanların Belirlenmesinde Biyosensörler
9. Hafta - Teorik
Alkenler, Aromatik Bileşikler ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Tayini için Biyosensörler
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
11. Hafta - Teorik
Antibiyotiklerin, Toksinlerin ve Mikroorganizmaların Tayininde Biyosensörler
12. Hafta - Teorik
Metal Tayinlerinde Biyosensörlerin Yeri
13. Hafta - Teorik
İnorganik Fosfat, Nitrat ve BOİ Tayini için Biyosensörler
14. Hafta - Teorik
Çevresel İyileştirmede Biyosensörlerin Yeri
15. Hafta - Teorik
Ticari Biyosensörler
16. Hafta - Teorik
Öğrenci Sunumları
17. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%35
Ödev3%45
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ödev701070
Ara Sınav164266
Dönem Sonu Sınavı170272
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)250
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
5
5
5
5
OÇ-2
4
4
4
4
4
OÇ-3
4
4
4
4
4
OÇ-4
1
2
3
4
5
OÇ-5
5
4
3
2
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu