Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik
Ders Kodu: CSAG645
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Dersin amacı öğrencilerin, enerjinin çevre ve sürdürülebilirlik kavramları ile ilişkilerini anlayabilmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda, ders, öğrencilerin enerji üretim ve kullanım biçimlerini kavrayabilmeleri, enerjiye yönelik teknik/politik/ekonomik seçimlerin nedenlerini anlayabilmelerini ve bu seçimlerin çevresel etkilerini ön planda tutarak değerlendirebilmeleri hedeflemektedir.

Özet İçerik

Küresel Isınma, Sera Gazları, Kirlilik, Fosil Yakıtlar ve sürdürülebilirlikle ilgili temel kavramlar. Enerji Üretimi ve Tüketimi Yönleri, Enerji Arz ve Kullanımının Ulusal ve Küresel Modelleri. Enerji kaynakları, yenilenemez ve yenilenebilir enerji teknolojileri. Enerji verimliliği. Enerjinin bölgesel, ulusal ve küresel etkileri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Metin DAM
Öğrenme Çıktıları
1.Alanla ilgili bilgilere sahip olma ve bu bilgileri kullanabilme
2.Alana ilişkin konularda yorum yapabilme
3.Kamu yönetimi alanı ile ilgili siyasi, hukuki, mali ve yönetsel gelişmeleri değerlendirebilme
4.Yönetim sorunlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirebilme.
5.Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini izleyebilme
6.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
7.Kamu hizmeti sorumluluğu bilinciyle davranabilme
8.Kendi kendine öğrenme becerisi kazanabilme ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilme
9.Toplumsal, yönetsel ve çevre ile ilgili sorunlara duyarlı bir bilince sahip olarak sosyal içerikli proje ve etkinliklerde sorumluluk alabilme
10.Bir yabancı dilde alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
11.Kamu yönetimine ilişkin konularda disiplinlerarası düşünebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ibrahim Dincer and Marc A. Rosen (Eds.)”Exergy. Energy, Environment and Sustainable Development” Elsevier,ISBN: 978-0-08-097089-9,2013
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Küresel Isınma, sera gazları, enerji, çevre ve sürdürülebilirlik kavramları
2. Hafta - Teorik
Ulusal ve küresel enerji arz ve kullanımı
3. Hafta - Teorik
Fosil yakıtlar ve etkileri
4. Hafta - Teorik
Yenilenebilir enerji kaynakları
5. Hafta - Teorik
Yenilenemez enerji kaynakları
6. Hafta - Teorik
Enerji güvenliği
7. Hafta - Teorik
Çevre ve Sürdürülebilirlik
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Enerjinin çevresel etkilerini değerlendirmede kullanılabilecek temel araçlar ve teknikler
10. Hafta - Teorik
Enerjinin yerel, bölgesel ve küresel çevresel etkileri
11. Hafta - Teorik
Yaşam Döngüsü Analizi
12. Hafta - Teorik
Enerji, çevre ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişki
13. Hafta - Uygulama
Sunum
14. Hafta - Uygulama
Sunum
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Dönem Ödevi1213
Okuma141128
Bireysel Çalışma101120
Ara Sınav1213
Dönem Sonu Sınavı1314
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
4
4
OÇ-3
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
OÇ-6
2
2
2
2
2
OÇ-7
3
3
3
3
3
OÇ-8
1
5
3
4
5
OÇ-9
5
4
3
2
1
OÇ-10
3
5
3
5
5
OÇ-11
5
4
5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu