Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Radyasyon ve Çevre
Ders Kodu: CSAG646
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 10
Amaç

Elektromanyetik dalgaların özellikleri ile etki mekanizmaları, elektromanyetik spektrum, iyonizasyon oluşturmayan radyasyonun insana, çevreye etkileri ile iyonizasyon oluşturan radyasyonun insan ve çevre üzerine etkilerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır

Özet İçerik

Elektromanyetik dalgaların özellikleri, etki mekanizmaları , insan ve çevreye etkilerini içermektedir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini, cihazlarını kullanarak, tedavi etme, bakım verme, eğitim verme konusunda bilgi sahibi olabilme
3.Çevre sağlığı organizasyonu ve yönetiminde etkin görev üstlenebilme
4.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
5.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
6.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
7.Araştırmaları uygun istatistiksel yöntemler kullanarak yorumlayabilme, yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlayabilme/bilimsel toplantılarda sunabilme
8.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
9.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
10.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Prof.Dr.Hamza Esen, Prof.Dr. Ferhan Esen, Biyofizik. Yöntemler, Biyolojik Etkiler, Önlemler; Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ağustos 2017, Ankara…
2.Prof.Dr.M.Dinçer Bilgin, Elektromanyetik Dalgalar ve Ses, Ders Notları, Kasım 2017Aydın
3.Prof.Dr.Şefik Dursun (Ed) Biyofizik Ders Kitabı, İ.Ü yayınları, 2010, İstanbul
4.Prof.Dr.Ferit Pehlivan, Biyofizik, 9. Baskı,Pelikan Kitapevi, 2017, Ankara
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Elektromanyetik dalgalar ve genel özellikleri
2. Hafta - Teorik
Bir elektromanyetik dalga olan ışık ile madde etkileşimi
3. Hafta - Teorik
Elektromanyetik spektrum
4. Hafta - Teorik
Statik alan, Çok düşük/düşük frekanslı Elektromanyetik Dalgalar: Yüksek gerilim hatları, elektrikli ev/ofis cihazları
5. Hafta - Teorik
Radyofrekans
6. Hafta - Teorik
Mikrodalgalar: Cep telefonları ve baz istasyonları sağlık ve çevre etkileri
7. Hafta - Teorik
Mikrodalgalar:güvenlik önlemleri, yasal düzenlemeler
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Kızılötesi radyasyon özellikleri, ısısal enerji iletim yolları, kızılötesi radyasyonun insan ile çevreye etkileri, Greenhouse etkisi
10. Hafta - Teorik
Görünür ışık özellikleri,renkler
11. Hafta - Teorik
Ultraviyole, güneş güvenliği, ultraviyole biyolojik etkileri, UV indeks, ozon ve özellikleri, korunma yöntemleri, yasal düzenlemeler
12. Hafta - Teorik
İyonizasyona neden olan radyasyonun genel özellikleri, atom türleri ve radyoaktif bozunmalar,
13. Hafta - Teorik
İyonizasyona neden olan radyasyonun madde ile etkileşimi, X-ışınları ve gama ışınları
14. Hafta - Teorik
Nükleer santraller, İyonizasyona neden olan radyasyonun insan ve çevre üzerine etkileri, korunma yöntemleri, yasal düzenlemeler
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Kısa Sınav415372
Ara Sınav170373
Dönem Sonu Sınavı160363
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)250
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
1
2
3
4
5
OÇ-2
5
4
3
2
1
OÇ-3
4
5
4
5
4
OÇ-4
5
4
5
4
5
OÇ-5
3
3
3
3
3
OÇ-6
4
2
2
3
3
OÇ-7
4
4
4
4
4
OÇ-8
5
5
5
5
5
OÇ-9
2
3
3
5
3
OÇ-10
1
2
5
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu