Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sınırı Aşan Kirleticiler
Ders Kodu: CSAG648
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Hava kirliliği, atmosferdeki bir veya daha fazla kirleticinin insan, bitki ve hayvan yaşamına; ticari veya kişisel eşyalara ve çevre kalitesine zarar veren miktar ve sürelerde bulunması olarak tarif edilebilir. Öğrencilerin sınırı aşan kirleticilerin tarihçesini öğrenmesi, sınırı aşan kirleticilerin neler olduğunu bilmesi, kirleticilerin miktar ve süre aşımı durumunda çevre ve insan sağlığına olan etkileri incelenmesi amaçlanmıştır.

Özet İçerik

1) Hava kirliliği ve kirletici kavramının öğrenilmesi 2) Kirleticilerin sınıflandırılması 3) Kirletici kaynakları 4) Kirleticilerin yayılım yolu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini, cihazlarını kullanarak, tedavi etme, bakım verme, eğitim verme konusunda bilgi sahibi olabilme
3.Çevre sağlığı organizasyonu ve yönetiminde etkin görev üstlenebilme
4.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
5.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
6.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
7.Araştırmaları uygun istatistiksel yöntemler kullanarak yorumlayabilme, yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlayabilme/bilimsel toplantılarda sunabilme
8.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
9.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
10.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yayınlanmamış ders notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği kavramının öğrenilmesi
2. Hafta - Teorik
Kirletici kavramının öğrenilmesi
3. Hafta - Teorik
Çevresel kirliliklere genel bakış
4. Hafta - Teorik
Sınırı aşan kirleticilerin tarihçesi
5. Hafta - Teorik
Kirleticilerin sınıflandırılması
6. Hafta - Teorik
Kirleticilerin kaynakları
7. Hafta - Teorik
Doğal kaynaklar
8. Hafta - Teorik
Antropojenik kaynaklar
9. Hafta - Teorik
Kirleticilerin yayılım yolu
10. Hafta - Teorik
Ara sınav
11. Hafta - Teorik
Havadaki başlıca kirleticiler Önemli birincil hava kirleticileri
12. Hafta - Teorik
Önemli İkincil hava kirleticileri
13. Hafta - Teorik
Topraktaki başlıca kirleticiler
14. Hafta - Teorik
Sudaki başlıca kirleticiler
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ara Sınav147350
Dönem Sonu Sınavı155358
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
1
2
3
4
5
OÇ-2
5
4
3
2
1
OÇ-3
3
3
3
3
3
OÇ-4
4
4
4
4
4
OÇ-5
5
5
5
5
5
OÇ-6
2
3
4
5
2
OÇ-7
1
2
3
5
4
OÇ-8
4
5
4
5
4
OÇ-9
1
2
3
4
2
OÇ-10
1
2
2
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu