Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çevre Sağlığında Politikalar
Ders Kodu: CSAG649
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Küresel ısınma ve çevre sorunlarına ilişkin temel kavramların tanımlanması; Sera etkisinin anlatılması; İklim Çerçeve Sözleşmesi hakkında bilgi verilmesi, Dünya çevre sorunlarının gelişiminin açıklanması; Türkiye de çevre sorunlarına ilişkin tarihsel gelişimin ve mevzuatın açıklanması; konuya ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılabileceği temel donanımın verilmesinden sonra konunun sınıf ortamında tartışılarak çözüm önerileri geliştirilebilmesi

Özet İçerik

Küresel Isınma, Sera Gazları, Çevre Sorunları, Alınacak Tedbirler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Alanla ilgili bilgilere sahip olma ve bu bilgileri kullanabilme
2.Alana ilişkin konularda yorum yapabilme
3.Çevre sağlığı alanı ile ilgili siyasi, hukuki, mali ve yönetsel gelişmeleri değerlendirebilme
4.Yönetim sorunlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirebilme
5.Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini izleyebilme
6.Kendi kendine öğrenme becerisi kazanabilme ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Küresel Isınma ve Ekonomik Etkileri, M. Metin DAM, Gece Kitaplığı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Çevre, Ekosistem ve Temel Kavramlar
2. Hafta - Teorik
Çevre, Çevre Sorunları ve Politikası
3. Hafta - Teorik
Sera Gazları ve İklim Değişikliği
4. Hafta - Teorik
İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği
5. Hafta - Teorik
Sera Gazı Emisyonlarının Ekonomik Belirleyicileri
6. Hafta - Teorik
İklim Değişikliği ile İlgili Uluslararası Belge ve Antlaşmalar
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmaya Yönelik Politikalar
10. Hafta - Teorik
Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmaya Yönelik Araçlar
11. Hafta - Teorik
Sera Gazı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
12. Hafta - Teorik
Sera Gazı ve Enerji Tüketimi İlişkisi
13. Hafta - Teorik
Sera Gazı ve Dış Ticaret İlişkisi
14. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ara Sınav143144
Dönem Sonu Sınavı163164
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
5
5
5
5
OÇ-2
4
5
4
5
4
OÇ-3
4
4
4
4
4
OÇ-4
3
5
5
3
3
OÇ-5
5
2
3
5
3
OÇ-6
4
5
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu