Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Küresel Sağlık
Ders Kodu: CSAG650
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Ulusal sınırları aşan sağlıkla ilgili değişiklikler, problemler ve bunları etkileyen yerel ve küresel güçler için halk sağlığı uygulama ilkelerini öğrenmek ve sağlığı bütüncül bir yaklaşımla incelemek.

Özet İçerik

1. Küresel sağlık tanımları 2. Küreselleşmenin Sağlıkla Bağlantısı, direkt ve indirek etkileri 3. Küreselleşmenin doğurduğu sağlık sorunları 4. Küresel Sağlık, Halk Sağlığı, Uluslararası Sağlık farkları 5. Tek sağlık yaklaşımı nedir 6. Küresel sağlık diplomasisinin çok uluslu ve çok yönlü yapısını incelemek

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
3.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme,
4.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
5.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme,
6.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme,
7.Kültürler arası farklılıkları, ulusal ve uluslararası sağlık mevzuatını ve hasta haklarını ve kendi haklarını bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanabilme,
8.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme,
9.Sağlık alanında temel kavram, terminoloji ve tamamlayıcı tıp hakkında bilgi sahibi olabilme,
10.Çevre okur yazarlığa sahip olabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ’un basılmamış ders notları
2.What is global health?, Global Health Action 2010, 3: 5142 - DOI: 10.3402/gha.v3i0.5142
3.Jeffrey P Koplan et all. Towards a common definition of global health, Lancet 2009; 373: 1993–95
4.Health, D. H., & Constitution, T. (n.d.). Global Health and Health Transitions
5.Markle, W. h, Fischer, M., & Smego, R. A. (n.d.). understanding global health
6.Nicole W. Seeing the Forest for the Trees: How “One Health” Connects Humans, Animals, and Ecosystems. Environmental Health Perspectives. 2014;122(5):A122-A129. doi:10.1289/ehp.122-A122.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Küresel Sağlık Tarihi
2. Hafta - Teorik
Küresel Sağlık Tanımları
3. Hafta - Teorik
Küresel Sağlık, Halk Sağlığı, Uluslararası Sağlık Farkları
4. Hafta - Teorik
Küreselleşmenin Sağlıkla Bağlantısı, Direkt ve Indirek Etkileri
5. Hafta - Teorik
Küreselleşmenin Doğurduğu Sağlık Sorunları
6. Hafta - Teorik
Hastalıkların Küresel Yükü
7. Hafta - Teorik
Tek Sağlık Yaklaşımı Nedir?
8. Hafta - Teorik
Küresel Sağlık Belirleyicileri
9. Hafta - Teorik
Küresel Sağlık Ölçütleri
10. Hafta - Teorik
Arasınav
11. Hafta - Teorik
Demografik Dönüşüm Epidemiyolojik Dönüşüm
12. Hafta - Teorik
Küresel Sağlık Yönetişimi
13. Hafta - Teorik
Küresel Sağlık Diplomasisi
14. Hafta - Teorik
Sağlık Sistemlerinin Organizasyonu ve Fonksiyonu
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav145247
Dönem Sonu Sınavı1982100
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)175
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
5
5
5
5
5
OÇ-3
3
3
3
3
3
OÇ-4
2
2
2
2
2
OÇ-5
1
2
3
4
5
OÇ-6
5
4
3
2
1
OÇ-7
5
5
5
5
5
OÇ-8
4
4
4
4
4
OÇ-9
4
4
1
1
1
OÇ-10
2
5
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu