Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Sağlığı
Ders Kodu: CSAG652
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Çevre bilimini ilgilendiren temel alanlardan biyoloji, ekoloji, klimatoloji gibi temel bilimler şeklinde doğa ve çevreye ilişkin kavram ve tanımlar verildikten sonra; doğa ve insan kaynaklı çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkış süreçleri ve bu süreçlerdeki önemli noktalar, bu süreçlerin kısa vade ve uzun vadede yarattığı etkiler ve mevcut olan bu sorunlara getirilebilecek farklı bilimsel çözüm yolları verilmesini amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Çevre bilimini ilgilendiren temel alanlardan doğa ve çevreye ilişkin kavram ve tanımların verilmesi Doğa ve insan kaynaklı çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkış süreçleri ve bu süreçlerdeki önemli noktalar Çevre sorunlarının kısa vade ve uzun vadede yarattığı etkiler Mevcut olan çevre sorunlara getirilebilecek farklı bilimsel çözüm yolları verilmesini amaçlanmaktadır

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Doğa ve çevreye ilişkin kavram ve tanımların öğrenilmesi
2.Doğal ve insan kaynaklı çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkış süreçlerinin takibi
3.Çevre sorunlarının insan ve diğer canlıların sağlığına etkilerinin öğrenilmesi
4.Mevcut olan çevre sorunlara getirilebilecek farklı bilimsel çözüm yollarının verilmesi
5.amu yönetimine ilişkin konularda disiplinlerarası düşünebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Prof. Dr. E.Didem Evci Kiraz’ın basılmamış ders notları
2. Güler Ç. (Ed). Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla), 1. ve 2. Cilt, Yazıt Yayıncılık, Ankara, 2012
3. Ladou J, Harrison R, Occupational & Environmental Medicine, 2014
4.Güler, Ç., & Çobanoğlu, Z. (1994). Çevresel Etki Değerlendirmesi. Annara
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Doğa ve çevreye ilişkin kavram ve tanımlar-1
2. Hafta - Teorik
Doğa ve çevreye ilişkin kavram ve tanımlar-2
3. Hafta - Teorik
Biyoloji, ekoloji, klimatoloji gibi temel bilimler hakkında genel kavramlar
4. Hafta - Teorik
Doğa ve insan kaynaklı çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkış süreçleri-1
5. Hafta - Teorik
Doğa ve insan kaynaklı çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkış süreçleri-2
6. Hafta - Teorik
Çevre sorunların süreçlerinin takibi
7. Hafta - Teorik
Çevre sağlığı alanında sorun tespiti-1
8. Hafta - Teorik
Çevre sağlığı alanında sorun tespiti-2
9. Hafta - Teorik
Çevre sorunlarının kısa vade ve uzun vadede yarattığı etkiler-1
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
11. Hafta - Teorik
Çevre sorunlarının kısa vade ve uzun vadede yarattığı etkiler-2
12. Hafta - Teorik
Mevcut çevre sorunlara getirilebilecek farklı bilimsel çözüm yolları
13. Hafta - Teorik
Çevre sorunlarının sağlığa etkilerinin değerlendirilmesi-1
14. Hafta - Teorik
Çevre sorunlarının sağlığa etkilerinin değerlendirilmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%20
Derse Katılım (Performans)1%20
Ödev1%40
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav128230
Dönem Sonu Sınavı140242
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
5
4
4
4
OÇ-2
5
4
5
5
5
OÇ-3
4
3
3
3
2
OÇ-4
2
3
2
2
3
OÇ-5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu