Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sağlıklı Ortamlar
Ders Kodu: CSAG653
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu ders, insanların yaşadığı, çalıştığı ortamlar gibi gündelik kentsel mekanların insanlar ve doğa arasındaki bağları nasıl geliştirebileceğini ve olumlu sağlık ve refah sonuçları yaratabileceğini ve insanlara yönelik olumlu ve sağlıklı ortamlara katkıda bulunmaya yönelik yapılan plan ve projelerin değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Özet İçerik

Sağlikli ortam kavramı Sağlıklı ortamın özellikleri Sağlıklı ortamlar ve insan sağlığına etkileri Sağlıksız ortamlar ve insan sağlığına etkileri Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde çevresel iyileştirme stratejileri, Sağlığın teşvik edici ortamlarının sosyal ekolojik analizi Belirli çevresel ortamlarda mevcut olan sağlık kaynakları ve kısıtları Sağlığın teşvik edici ortamlarının yaratılması ve sürdürülmesi ile ilgili araştırmalar

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme,
2.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
3.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
4.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
5.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
6.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
7.Kültürler arası farklılıkları, ulusal ve uluslararası sağlık mevzuatını ve hasta haklarını ve kendi haklarını bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanabilme
8.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
9.Sağlık alanında temel kavram, terminoloji ve tamamlayıcı tıp hakkında bilgi sahibi olabilme,
10.Çevre okur yazarlığa sahip olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yayınlanmamış ders notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Sağlikli ortam kavramı
2. Hafta - Teorik
Sağlıklı ortamın özellikleri
3. Hafta - Teorik
Sağlıklı ortamlar ve insan sağlığına etkileri
4. Hafta - Teorik
Sağlıklı ortamlar ve insan sağlığına etkileri
5. Hafta - Teorik
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde çevresel iyileştirme stratejileri
6. Hafta - Teorik
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde çevresel iyileştirme stratejileri
7. Hafta - Teorik
Sağlığın teşvik edici ortamlarının sosyal ekolojik analizi
8. Hafta - Teorik
Sağlığın teşvik edici ortamlarının sosyal ekolojik analizi
9. Hafta - Teorik
Belirli çevresel ortamlarda mevcut olan sağlık kaynakları ve kısıtları
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
11. Hafta - Teorik
Sağlığın teşvik edici ortamlarının yaratılması ve sürdürülmesi ile ilgili araştırmalar
12. Hafta - Teorik
Sağlığın teşvik edici ortamlarının yaratılması ve sürdürülmesi ile ilgili araştırmalar
13. Hafta - Teorik
Sosyal Sorumluluk ve Bilim ve Çevre Sağlığı
14. Hafta - Teorik
Sağlıklı yaşlanmayı desteklemeye yönelik politikalar
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav138240
Dönem Sonu Sınavı155257
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
4
5
4
4
OÇ-2
4
4
4
4
4
OÇ-3
4
4
4
5
5
OÇ-4
3
3
3
3
3
OÇ-5
2
2
2
2
2
OÇ-6
1
2
3
4
5
OÇ-7
5
4
3
2
1
OÇ-8
3
2
2
2
3
OÇ-9
4
5
4
5
4
OÇ-10
4
4
4
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu