Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sağlık Sosyal Belirleyicileri
Ders Kodu: CSAG659
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

ÇED raporunu değerlendirilmesi ve izlenmesi, denetlenmesi basamakları

Özet İçerik

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu veya olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve denetlenmesidir

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini, cihazlarını kullanarak, tedavi etme, bakım verme, eğitim verme konusunda bilgi sahibi olabilme
3.Çevre sağlığı organizasyonu ve yönetiminde etkin görev üstlenebilme
4.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
5.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
6.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
7.Araştırmaları uygun istatistiksel yöntemler kullanarak yorumlayabilme, yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlayabilme/bilimsel toplantılarda sunabilme
8.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
9.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
10.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Prof. Dr. E.Didem Evci Kiraz’ın basılmamış ders notları
2.Özer.Ö.A. 1996. Kalkınma ,Çevre ve Çevresel Etki Değerlendirmesi TMMOB . ÇED Komisyonu. ISBN:975-1301- 1707.ANKARA
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin içeriği, amacı, hedefleri ve kazanımları
2. Hafta - Teorik
Çed raporu izlenmesi-1
3. Hafta - Teorik
Çed raporu izlenmesi-2
4. Hafta - Teorik
Çed raporu denetlenmesi-1
5. Hafta - Teorik
Çed raporu denetlenmesi-2
6. Hafta - Teorik
ÇED yönetmeliği
7. Hafta - Teorik
Güncel ÇED yönetmeliği, değişiklikler
8. Hafta - Teorik
ÇED raporu hangi projeler için hazırlanmalıdır-1
9. Hafta - Teorik
ÇED raporu hangi projeler için hazırlanmalıdır-2
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
11. Hafta - Teorik
ÇED raporu hazırlanması, genel kavram ve tanımlar-1
12. Hafta - Teorik
ÇED raporu hazırlanması, genel kavram ve tanımlar-2
13. Hafta - Teorik
Biyolojik, sosyal, fiziki çevre etmenler
14. Hafta - Teorik
ÇED raporu hazırlama aşamaları Örnek ÇED Raporu İnceleme
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav128230
Dönem Sonu Sınavı140242
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
1
2
3
1
1
OÇ-2
4
4
4
2
2
OÇ-3
5
5
5
5
5
OÇ-4
4
2
4
2
4
OÇ-5
3
2
4
4
4
OÇ-6
5
4
4
5
5
OÇ-7
5
4
4
5
5
OÇ-8
2
2
1
1
3
OÇ-9
4
4
4
4
4
OÇ-10
5
4
1
4
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu