Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Temel Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu: CSAG660
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Sağlık çalışanlarının araştırma yapma ve veri çözümleme bilgi ve becerilerini geliştirme amaçlanmıştır.

Özet İçerik

1) Araştırma ilkeleri 2) Araştırma teknikleri 3) Araştırma tipleri 4) Araştırma planlama 5) Veri toplama ve çözümleme

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme,
2.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
3.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
4.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme,
5.5. Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme,
6.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme,
7.Kültürler arası farklılıkları, ulusal ve uluslararası sağlık mevzuatını ve hasta haklarını ve kendi haklarını bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanabilme,
8.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme,
9.Sağlık alanında temel kavram, terminoloji ve tamamlayıcı tıp hakkında bilgi sahibi olabilme
10.Çevre okur yazarlığa sahip olabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.• Prof. Dr. Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ’s unpublished course notes
2.Sağlıkta araştırma ve çözümleme kitabı, Prof. Dr. Gazanfer AKSAKOĞLU
3.Sağlık araştırmaları için temel istatistik kitabı, Dr. Murat HAYRAN ve Dr. Mutlu HAYRAN
4.Basic epidemiology, 2nd ed, http://apps.who.int/iris/handle/10665/43541
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Araştırma yöntemleri tarihi
2. Hafta - Teorik
Araştırma ilkeleri
3. Hafta - Teorik
Araştırma teknikleri
4. Hafta - Teorik
Araştırma tipleri
5. Hafta - Teorik
İleri yönelik araştırmalar
6. Hafta - Teorik
Geriye yönelik araştırmalar
7. Hafta - Teorik
Kesitsel araştırmalar
8. Hafta - Teorik
Deneysel araştırmalar
9. Hafta - Teorik
Meta-analiz
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
11. Hafta - Teorik
Araştırmada elde edilen hızlar
12. Hafta - Teorik
Araştırma planlama
13. Hafta - Teorik
Veri toplama
14. Hafta - Teorik
Veri çözümleme Veri sunumu
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav128230
Dönem Sonu Sınavı140242
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
1
2
3
3
2
OÇ-3
1
2
3
3
2
OÇ-4
2
4
4
4
4
OÇ-5
5
4
5
5
5
OÇ-6
2
2
4
4
4
OÇ-7
4
3
5
5
2
OÇ-8
2
5
5
5
5
OÇ-9
5
5
5
5
5
OÇ-10
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu