Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çevre Sağlığında Literatür Değerlendirme
Ders Kodu: CSAG661
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu derste, Literatür taramanın amacını, önemini kavrayarak etkin tarama yapması ve yazması amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Literatür taramanın amacını, önemini, kapsam ve içeriğini kavrayarak etkin tarama yapmak ve yazmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
3.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
4.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme,
5.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
6.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme,
7.Kültürler arası farklılıkları, ulusal ve uluslararası sağlık mevzuatını ve hasta haklarını ve kendi haklarını bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanabilme,
8.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
9.Sağlık alanında temel kavram, terminoloji ve tamamlayıcı tıp hakkında bilgi sahibi olabilme,
10. Çevre okur yazarlığa sahip olabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Markle, W. h, Fischer, M., & Smego, R. A. (n.d.). understanding global health
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Çevre sağlığında Amaç ve Önem
2. Hafta - Teorik
Çevre sağlığında Amaç ve Önem
3. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığında Kapsam
4. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı Konuları
5. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı Konuları
6. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Dokümanları Toplamak
7. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Dokümanları Toplamak
8. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Dokümanları Toplamak
9. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Dokümanları Toplamak
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
11. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Literatür taraması yazmak
12. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Literatür taraması yazmak
13. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Literatür taraması yazmak
14. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı ile ilgili Literatür taraması yazmak
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav130232
Dönem Sonu Sınavı138240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
5
5
5
5
OÇ-2
2
2
2
2
2
OÇ-3
4
5
4
5
4
OÇ-4
4
4
4
4
4
OÇ-5
1
2
3
3
3
OÇ-6
3
3
3
3
3
OÇ-7
1
2
3
3
3
OÇ-8
4
5
5
5
5
OÇ-9
2
3
5
5
5
OÇ-10
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu